1.2.Uusperheen rakenne ja verkosto

Uusperheen lähiverkosto on monimutkaisempi kuin ensiperheen. Monimuotoisten vanhemmuus- ja sisaruussuhteiden lisäksi uusperheellä on tavallisesti laaja sukulaisverkosto: omien biologisten sukulaisten lisäksi sukuun kuuluvat uuden äiti- tai isäpuolen ja uusien sisarusten sukulaiset. Entisten avio- tai avokumppanien sukulaisten ja entisten kumppanien uudet lapset ja kumppanit sukulaisineen ovat aina jollain tavalla osa myös nykyistä perhettä. (Laaksonen, 2014.) Perheeseen liittyy usein tavalla tai toisella myös edellisen parisuhteen yhteiset ystävät ja erilaiset viranomaistahot. 

Eri tahoilta voi tulla erilaisia odotuksia, vaatimuksia ja toiveita, jotka vaativat meiltä toimenpiteitä – on sitten kysymyksessä perheen loma-ajat tai koulun joulumyyjäiset. Tuttavat, ystävät ja sukulaiset voivat olla uusperheelle tukena ja apuna esimerkiksi konkreettisissa asioissa: lastenhoidossa, antamalla taloudellista tukea, kanssa- ja myötäelämällä tai luomalla yhdessä uusperheen kanssa perinteitä. Toisinaan ympäristö voi olla uhkakin: puututaan liikaa perheen asioihin tai ei hyväksytä uutta puolisoa ja hänen lapsiaan.

Uusperheessä elävälle voi olla apua siitä, että hän tekee näkyväksi oman elämäänsä vaikuttavat lukuisat ja liikkuvat osapuolet ja pohtii oman kumppaninsa kanssa niitä asioita, joita sosiaalinen verkosto parhaimmillaan tuottaa. On tärkeää tiedostaa myös millaisia haasteita sosiaalinen verkosto osaltaan uusperheelle ja parisuhteelle voi asettaa.  

osioon liittyvät tehtävät:

  • Uusperheen sosiaalinen atomi
  • Uusperheen rooleja
Scroll to top