1.4.Uusperheen kehitysvaiheet

Uusperheiden kehistyskaari voidaan hamotella muun muassa tällä nelivaiheisella kaaviolla joka kuvaa itseasissa myös ensisuhdetta aika hyvin, lapsia lukuunottamatta.

uusperheen kehitysvaiheiden neliosainen malli

Kun kaksi aikuista perustaa uusperheen, he tuovat mukanaan joskus hyvinkin erilaisia kokemuksia ja ajatuksia perheistä. Ihan alkuvaiheessa uusi aikuinen voi olla varuillaan suhteessa perheen sisäisiin ja biologisiin suhteisiin. Usein myös lapsipuolten biologinen vanhempi tulee tietämättään vahvistaneeksi näitä suhteita yrittäessään suojella lastaan ja pelätessään uutta epäonnistumista. Pian kuitenkin epävarmuus ja pelko väistyvät haaveiden ja mielikuvien tieltä. Alkaa uusperheen kehitysvaiheiden läpikäyminen, joka saattaa kestää kauankin. Erilaisten uusperheen kehityskaarta hahmottelevien tutkimusten mukaan uusperheen perheidentiteetin vakiintumiseen voi mennä 4-15 vuotta. Gestalt-instituutissa kehiteltiin kokemussykliä, johon perustuu myös Papernow´n vuonna 1984 kehittämä uusperhesykli. Kyseisen syklin mukaan uusperheen kehitysvaiheet alkavat mielikuvavaiheesta ja päätyvät ratkaisuun, jolloin uusperheen identiteetti on varma. On kuitenkin muistettava, että vaikeuksia kohdatessa perhe saattaa taantua aikaisempiin vaiheisiin, mutta etenee niissä kuitenkin nopeammin kuin aiemmin.

Uusperheet erovat useammin kuin ensiperheett. Erot liittyvät monesti hämmennysvaiheen ja täysrähinän kulminaatiopisteiisin, mutta omalta osaltaan myös aiemman eron jälkeiseen itsenäisyyden ja selviytymisen kokemukseen.

Pysyäkseen yhdessä, uusperheille on luotu apua ja vertaistuen muotoja. Verkkokurssi avaa silmiä ajattelemaan, mutta suosittelemme lämpimästi myös yhteistä aikaa muiden uusperheiden kanssa uusperhelomilla ja vertaistukiviikonlopuissa tai mikäli niihin ei ole mahdollisuutta, verkkoryhmissä ja chateissä. On huojentavaa nähdä,ettei ole kysymystensä kanssa yksin vaikka kokemus onkin aina henkilökohtainen.Osioon liittyviä tehtäviä:

  • pohdi ja kirjoita ylös, missä vaiheessa te olette uusperheenne kehitysvaiheissa
  • keskustele kumppanisi kanssa havainnoistasi
Scroll to top