1.5. Uusperheen kehitysvaiheiden rinnalla kulkevat kehitysvaiheet

Uusperheen kehitysvaiheen rinnalla kulkee kokoajan rinnakkaisia kehityksiä: parisuhteen kehittyminen, omien päätösten kehittyminen ja oman identiteetin kehitys. Rinnakkaisia kehitysvaiheita voi olla paljon ja ne väistämättä vaikuttavat toisiinsa. Esimerkiksi uran kehitys tai lapsettomuus voi vaikuttaa perheen kehitysvaiheisiin hyvinkin radikaalisti. Vaiheiden tiedostaminen ja hahmottaminen niin omassa kuin jonkun muunkin perheenjäsenen elämässä voi selittää perheeseen liittyviä hankalia tunteita ja kehitysvaiheiden palautumista aiempiin vaiheisiin.


Osioon liittyvät tehtävät:

  • Pohdintatehtävä
  • aikajana-tehtävä
Scroll to top