2.2.Vanhemmuuden roolit

Vanhemmuus voidaan jakaa uusperheessä neljään, erilaiseen vanhemmuuteen; biologiseen, juridiseen, sosiaaliseen ja psykologiseen vanhemmuuteen. Uusperheen bonusvanhempia (äiti- ja isäpuolia) kutsutaan usein sosiaalisiksi vanhemmiksi, ja sosiaaliset vanhemmat voivat olla isossakin roolissa puolison lapsen elämässä arjesta huolehtivana toisena aikuisena. Uusperheessä bonusvanhempana olemisen herättämät tunteet edellyttävät usein paljon ja avointa keskustelua niin pariskunnan kuin perheen lasten kanssa. Uusperheen muodostumisvaiheessa perheenjäsenet ovat usein jakautuneet kahteen eri leiriin. On ”minä ja mun lapset” ja ”sinä ja sun lapset”.

Sosiaalisen vanhemmuuden kehittyminen uusperheessä edellyttää isyystutkija Jouko Huttusen mukaan kolmen T:n

toteutumista: Ensin pitää olla Tahto alkaa vanhemmaksi, eli ottaa koko paketti ja alkaa välittäväksi ja vastuulliseksi aikuiseksi kumppanin lapselle. Lisäksi vanhemmuudelle tulee löytyä Tilaa, jolla tarkoitetaan, että lapsen biologinen vanhempi on valmis luovuttamaan vanhemmuutta uudelle puolisolle mahdollistaen siten suhteen syntymisen. Vasta tämän jälkeen voi syntyä Tunne, joka uusperheessä ottaa aina aikaa. On hyvä muistaa, että kaikkien kohdalla tämä ei tapahdu koskaan. Aina ei synny tunnetta eikä kumppanin lasta kohtaan tunne kuten omaa, biologista lasta kohtaan. Yhteisen historian puuttuminen, lapsen

ikä tai esimerkiksi ex-puolison puuttuminen uusperheen arkeen lasten kautta voivat olla tekijöitä, jotka estävät kolmen T:n toteutumista. Jokainen uusperheellinen ymmärtää erään uusperheen isän määritelmän, jonka mukaan uusperheessä on kahdenlaisia leivänmuruja: Sun lasten leivänmurut ja mun lasten leivänmurut. Ajan myötä perheen leivänmurut alkavat näyttää melko samanlaisilta.

Se, millaisia rooleja elämme uusperheissä on kuitenkin vielä kirjavampaa sen mukaan, mitä rooleja meillä on muussa elämässämme ja millaisia odotuksia meihin kohdistuu joko itsemme tai ulkopuolisten taholta. Tunteemme rooleja kohtaan riippuvat myös siitä, keneltä ne koemme saaneemme. 


Osioon liittyvät tehtävät:

  • Vanhemmuuden takki
  • Pohdi, mitä tunteita rooliin liittyy? Miksi?
  • Mitä tehtäviä tunteillani on?
Scroll to top