goblin ja stormtrooperit

3.2. Lapsen näkökulma maailmaan

Ero ja uuden perheen muodostuminen mullistaa lapsen koko ympäristön. Molempiin liittyy muutoksia asuinympäristössä ja ihmissuhteissa. Ero ei tule useinkaan yllätyksenä parisuhteen aikuisille vaan vähintään toinen on luultavasti miettinyt asiaa pitempään ja kokenut perheenä toimimisen vaikeana. Lapsi kuitenkin alkaa käsitellä roa ja isoja elämänmuutoksia vasta kun ero konkretisoituu jommankumman tai molempien vanhempien muuton myötä. Lapsen kyky käsitellä eroa riippuu hyvin paljon siitä,miten vanhemman käsittelevät eroaan.

Oheisissa Lapset ensin- erossakin- hankkeen videoissa käsitellään eroa lapsen näkökulmsta. Videot on saatavilla useilla kielillä. https://helsinki.mll.fi/lapset-ensin-erossakin/videot/suomi/


Ero on tilanne,jossa ihmiset käyttäytyvät itsekkäästi, uhmakkaasti ja jopa kostonhimoisesti. Taustalla on monenlaista tunteiden kirjoa pettymyksestä syyllisyyteen ja on tyyplillstä,että tunne saattaa aktivoitua uudelleen entisen kumppanin esimerkiksi aloittaessa uuden parisuhteen tai saadessa lapsen toisen kanssa. Lapsen asema riitelevien vanhempien välissä on erittäin vahingollinen.

Lapsella on oikeus kaikkiin vanhempiinsa. Suomessa lainsäädäntö pyrkii turvaamaan lapsen oikeuden tavata kaikkia vanhempiaan kaikissa tilanteissa. Kyse on nimenomaan lapsen oikeudesta, ei vanhemman oikeudesta. Joissakin tapauksissa vahemmat kokevat toisen vanhemman hankaloittavan tapaamisia, jopa vieraannuttavan lasta toisesta vanhemmastaan. Vieraannuttamista tapahtuu todellisuudessa melko vähän, mutta toisen haastava käytös tulkitaan sellaiseksi usein. Vieraannuttaminen on eräs eron jälkeisen väkivallan muodoista. Mikäli koet, että olet joutunut vieraannuttamisen uhriksi, sinulla on oikeus saada apua tilanteeseen.
Vieraannuttamisesta voit lukea lisää täältä:
https://issuu.com/ensi-jaturvakotienliitto/docs/varjosta_valoon

Haastavissa tilanteissa tapaamisten järjestelyyn on saatavissa apua valvotuista tapaamisista tai esimerkiksi MLL:n perhepesä-toiminnasta. Perhepesät mahdollistavat kodinomaisen tapaamisen jos lapsi ei voi tavata vanhempaansa vanhemman kotona. Valvotuista tapaamisista sovitaan lastenvalvojan kanssa silloin,jos on syytä epäillä,että toisen vanhemman tapaamiseen liittyy riskejä lapselle. Mikäli riskit liittyvät vanhempien välisiin suhteisiin tai uhkaan, voidaan lapsen vaihto tehdä valvotusti vaikkei lapsen ja vanhemman välistä tapaamista valvottaisikaan.


Osioon liittyvät tehtävät:

  • Mitä ajatuksia videot herättivät? Ärsyttikö videoissa jokin?
  • Lapsen ja nuoren verkosto-tehtävä

Scroll to top