3.4. Oma paikka ja tila uusperheessä

Uusperheessä on aina riski erilaisten ryhmittymien muodostumiseen. Kun perheen sisälle kehittyy pienempiä piirejä, joihin toisella ei ole pääsyä, sysätään silloin joku perheen jäsen ulkopuoliseksi. Valitettavasti meillä ihmisillä on kyky olla huomaamatta jonkun hiljattaista ajautumista syrjään. Vaikka perheessä pitää olla oikeus myös erilaisten kokoonpanojen omaan laatuaikaan, on tärkeä huolehtia reiluudesta ja tasa-arvoisuudesta. Jos ulkopuolelle ajautuvat on aikuinen, on helppoa ajatella,että hänellä on myös velvollisuus itse huolehtia siitä,että tekee tilanteen näkyväksi, vaikkei ihmisellä tosiassa olisikaan mahdollisuutta päästä eroon ulkopuolisuudestaan. Jos ulkopuolelle ajautuja on lapsi, on aikuisen velvollisuus nähdä hänet. Tämä aikuinen voi joskus olla myös perheen ulkopuolinen.

Aikuisellekaan ei aina ole helppoa ottaa puheeksi edes oman kumppaninsa ja rakastettunsa kanssa ulkopuolisuuden kokemusta tai tulla kuulluksi kokemuksensa kanssa. Ei edes parisuhteessa, joka lähtökohtaisesti olisi hyvä ja tasa-arvoinen. Saatamme reagoida villin hevosen lailla joko pakenemalla tai pillastumalla kun meidän pitäisi käsitellä vaikeita kysymyksiä, jotka liittyvät turvallisuuden tunteeseemme. Voimme siis toivottavasti samaistua ajatukseen,että lapsi tai nuori, jonka elämä on murrostilanteessa ja omat tunteiden käsittelytaidot keskeneräisiä, ei osaa aina reagoida tavoilla, jotka koemme rakentavina.

Kun uusperhe muuttaa yhteen, lapsen tai nuoren yleinen huoli on sekä kuvainnollisesti että konkreettisesti, missä hänen paikkansa on. Onko minulle omaa tilaa vanhemman kodissa? Omaa sänkyä, paikkaa tavaroille tai peräti oma huone?


Osioon liittyvät tehtävät:

  • Minun tilani, sinun paikkasi. kodin pohjapiirros- tehtävä
  • pohtimiskysymyksiä oikeudenmukaisuudesta

Scroll to top