3.6 Neuvoja uusperheen jäsenille

On hämmästyttävää kuinka monista asioista lapsen kanssa voi keskustella rakentavastii. Monen harmin taustalla on rikkinäinen puhelin – lapsen tai nuoren irrallaan kuulema asia ja siitä tehty tulkinta, lapsen kokemus, josta ei ole keskusteltu, se,ettei lapsi osaa sanoittaa kokemustaan vaan tulee tulkituksi väärin tai väärän kontekstin kautta. Lapsi on voinut myös kuulla vähemmän mairittelevia näkökulmia toiselta vanhemmaltaan ja kokee tarvetta joko olla tälle uskollinen tai suojella tätä. Lasta ei pitäisi asettaa koskaan ristiritaiseen tilanteeseen rehellisyyden ja lojaaliuden välillä. Eikä ainakaan painostaa tai vaatia valitsemaan puolia, jos tilanne on päässyt tälläiseksi.

Lapsen kohtaaminen on aivan oma taitolajinsa ja joillekin se tuntuu olevan luontaisempaa kuin toisille. Kohtaamista voi kutienkin oppia. Helpointa kohtaaminen on usein yhteisen tekemisen tai leikin kautta, jolloin vakavankin keskustelun voi tehdä osana toimintaa. Kannattaa kuitenkin pitää korvat höröllään ja tehdä tarkentavia kysymyksiä ja tukea lasta asiansa sanoittamisessa ennen suurempien tulkintojen tekemistä itse. Lapsi tietää, mitä tuntee ja luultavasti hänellä on siihen myös hyviä näkökulmia, mutta sanat saattavat, etenkin pienten lasten kohdalla, omata erilaisia merkityksiä kun niitä ei ole vielä totuttu käyttämään aikuisten ymmärtämissä yhteyksissä.

10 (tai 11) teesiä lapsen kohtaamiseen

 1. Katso silmiin
 2. Anna turvaa
 3. Turvaa oma riittävä hyvinvointisi. Ota vastaan apua.
 4. Pyri yhteistyövanhemmuuteen
 5. Kerro lapselle,että hänellä on oikeus ja lupa rakastaa
 6. Älä katkaise lapsen sukulaissuhteita
 7. Kestä tunteet ja anna niille tilaa
 8. Älä rakenna arjesta raskasta
 9. Tue sisaruussuhteita
 10. Ole lasta kohtaan kärsivällinen. Anna aikaa.

Ja haluaisin lisätä vielä kohdan:

11. Tutustu lapseen persoonana, älä puolisosi eksän jatkeena.

Osion tehtävät on suunniteltu lapsen kanssa tehtäviksi, mutta mikään ei estä miettimästä niitä myös itse.. tai vaikka kumppanin kanssa!


Osioon liittyvät tehtävät:

 • kuvakartta lapsen turvallisuuden kokemuksesta
 • lapsen ahdistus ja leppyminen- tehtävä
 • harmitusmittari-tehtävä
 • kotityöt lapsen kanssa- osallistamistehtävä

Toivomme sinun/teidän antavan verkkokurssista palautetta joko lomakkeen kautta tai sähköpostitse ( eija.saarikivi@supli.fi). Kuulemme mielellämme, mitä mieltä olet kurssin käytettävyydestä ja sisällöistä.

Me suplissa koemme erityisen tärkeäksi,että kurssin käyminen ja siihen liittyvien tunteiden käsittely on teille turvallista. Siksi toivomme teidän liittyvän verkkokurssin tukiryhmään tai purkavan tehtävien ja kurssiaiheiden herättämiä tunteita meidän tai teille turvallisten, osaavien läheisten avulla. Fb- ryhmän tuen ohella puhelimitse annettava vertaistuki ja työntekijöiden antama puhelinneuvonta ovat maksuttomia Suplin jäsenille. Joskus vertaisryhmän tuki esimerkiksi Voimaa Uusperheen Arkeen- ryhmissä on paras tukimuoto. Viikonloppu voi olla myös yhteinen irtiotto.


  Saat tukea kurssin käymiseen ja uusperhe-elämään myös näistä linkeistä:

  Scroll to top