legoukkeleita luokassa ryhmänä

4.5. Perhepalaveri

Uusperheen sanotaan olevaan ihmissuhteiden korkeakoulu. Uuperheessä opimme ja siedämme tunteita, joita kohtaamme myös muussa elämäsämme, esimerkiksi työelämässä; Ulkopuolisuutta, epäonnistumista, kaipuuta, huonommuutta, innostusta tai vaikkapa uhrautumista. Mutta kun kyse on perheestämme, läheisimmästä ja intiimeimmästä kohtaamisestamme, tunteet tulevat  helposti niin iholle, että niitä on vaikeampi sietää.

Perheen yhdessä toimimisen lähtökohtana ei tarvitse olla tunteiden kieltämisen vaan niiden tunnistamisen, hyväksymisene ja käsittelyn site,etteivät ne pääse lamaannuttamaan toimivaan koneistoa.Koska koneiston pitää silti toimia; koulut pitää käydä, työpaikalla toimittava, harrastukset hoidettava ja ruokaakin tarvitaan pöytään. Nämä ovat perheen yhteisiä aisoiat, joiden eteen perhe parhaillaan toimii yhdessä; tiiminä.

Perhepalaverin ohjeet

Perhepalaverin tarkoituksena on tehdä uusperheen arjen tapahtumat näkyväksi ja näin helpottaa jokaisen perheenjäsenen arkea. Perhepalavereita tulisi pitää säännöllisin väliajoin, mahdollisimman isolla kokoonpanolla ja siten, että siinä sovitut asiat kirjataan. Näin jokainen näkee mitä on sovittu ja niihin voi aina palata., jos jokin asia unohtuu esim. sovitut kotityöt. Viikkokalenteriin kirjataan mahdollisimman paljon asioita kuten harrastukset, kokeet, vanhempainillat, kuka vie ja kuka hakee, mahdollisesti vanhempien työajat, jos ne vaihtelevat suuresti jne. Lasten kouluaikoja ei kannata merkitä, koska ne näkyvät lukujärjestyksestä. Viikkokalenteri kannattaa kiinnittää sellaiseen paikkaan, josta jokainen näkee sen. Mikäli teidän uusperheessä on paljon väkeä, kannattaa ottaa kaksi viikkokalenteria käyttöön. Perhepalaverista voi tehdä juuri sellainen, mikä sopii teidän uusperheelle parhaiten. Perhepalaverin ei ole tarkoitus olla virallisen oloinen, vaan hauska ja viihtyisä. Palaverin jälkeen voidaan pitää vaikka perheen yhteinen hetki/ illanvietto herkkuja syöden, lautapelejä pelaillen, elokuvia katsellen tai yhdessä leikkien.


Osioon liittyvät tehtävät:

  • Oman perhepalaverin suunnittelu
  • Mitä kiinnostuksen kohteita teidän perheenne jäseniltä löytyy ja miten voit huomioida niitä?
  • Perheen työjakotaulukko

Scroll to top