Parisuhdeverkoston kannanotto parisuhde- ja perhejärjestöjen toimintaedellytysten puolesta
Ajankohtaista | Lehdistötiedotteet | Uusperhe yhteiskunnassa | Vaikuttamistyö

Parisuhdeverkoston kannanotto parisuhde- ja perhejärjestöjen toimintaedellytysten puolesta

Suomessa toimivien parisuhdetyötä tekevien järjestöjen tarjoamat matalan kynnyksen palvelut ovat merkityksellisiä niin perheiden hyvinvoinnin kuin kansantalouden näkökulmasta. Psyykkisen hyvinvoinnin perusta luodaan kodin ihmissuhteissa. Vaikeuksia kohdanneiden…

Monimuotoiset perheet -verkosto vaikuttaa yhdessä perheiden hyvinvoinnin parantamiseksi ja monimuotoisuuden tunnistamiseksi
Ajankohtaista | Lehdistötiedotteet | Vaikuttamistyö

Monimuotoiset perheet -verkosto vaikuttaa yhdessä perheiden hyvinvoinnin parantamiseksi ja monimuotoisuuden tunnistamiseksi

Moninaiset perhevapaat joustavat.  Lapsella on oikeus kaikkiin vanhempiinsa. Sosiaaliturvalla lapsiperheköyhyys laskuun. Adoptio-ohjelma osaksi lapsistrategiaa. Kaksosten vanhemmille vanhempainvapaa yhtä aikaa. Perhe on kotoutumisen voimavara. Kaikki äidinkielet…