Ero

Suuri osa uusperheellisistä on käynyt läpi avo- tai avioeron. Osa päättyy uusperhellisyyteen leskeyden kautta ja osa päätyy ensimmäisessä parisuhteessaan suoraan perheelliseksi.

Ero on aina monimutkainen prosessi, etenkin jos siihen liittyy yhteisiä lapsia ja näiden huoltajuuteen liittyviä kysymyksiä. Huoltajuuden kysymyksiä käsittelemme sivulla huoltajuus.

Apua ja tukea erotilanteeseen voi saada esim seuraavilta tahoilta

Apuaeroon.fi

Miessakit: Elossa erosta

Yhdenvanhemman perheiden liitto ry

Monilla kaupungeilla on myös nykyään eron ensiapupistetoimintaa. Supli järjestää myös yhteystyössä puhutaan erosta iltoja. Tätä toimintaa kannattaa seurata tapahtumakalenteristamme.

Helsingin kaupungin eron ensiapupiste

Turun kaupungin eron ensiapupiste

Tampereen kaupungin eron ensiapupiste

Open post

Mitä lastenvalvojan luona tapahtuu?

Lastenvalvojan luona sovitaan lapsen huollosta ja lapsen oikeudesta tavata vanhempiaan. Lastenvalvojalla tehtäviin sopimuksiin käytetään oikeusministeriön vahvistamia lomakkeita. Sopimus voi olla myös vapaamuotoinen, sillä laki ei edellytä määrämuotoa. Vanhemmat voivat ottaa valmiin sopimuksen mukaansa lastenvalvojan luo. Jos vanhemmat eivät pääse keskinäiseen yhteisymmärrykseen lapsen asioiden järjestämisestä, on lastenvalvojan tehtävä auttaa heitä sopimuksen tekemisessä. Lasten-valvojan tehtävänä on tarkastaa, […]

Jatka lukemistaMore Tag
Open post

Asianajaja perheasian sovittelussa

Avioliittolain 5 luvussa säädetään perheasioiden sovittelusta. Perheessä esiintyvät ristiriidat ja oikeudelliset asiat on pyrittävä ensisijaisesti selvittämään asianosaisten välisissä neuvotteluissa ja ratkaisemaan sopimuksella. Perheasioiden sovittelijat antavat pyynnöstä tukea ja apua, kun perheessä esiintyy ristiriitoja. Sovittelijat voivat pyynnöstä antaa apua ja tukea myös silloin, kun lapsen huolto- ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen tai sopimuksen noudattamisessa ilmenee ristiriitoja. Avioliittolain […]

Jatka lukemistaMore Tag

Säilyykö asuntoni, jos aviopuolisoni kuolee tai eroamme?

Aviopuolisoni kuolee. Hänellä on lapsia, jotka ovat joko yhteisiämme tai hänen omiaan. Miten käy kotini? Entä jos liittomme olikin avoliitto? Eroamme ja riitelemme kodistamme. Kenellä on oikeus asumiseen? Kun avioliitto hajoaa, ositetaan omaisuus puolisoiden kesken eli yhteisen omaisuuden säästö jaetaan puoliksi kummallekin ellei avioehtosopimuksesta tai ulkopuolisten testamentti- ja lahjakirjamääräyksistä muuta johdu. Kummankin puolison omaisuus selvitetään, […]

Jatka lukemistaMore Tag
Scroll to top