Suomen Uusperheiden Liitto ry järjestää 2022 viisi yhteistyölomaa Maaseudun Terveys- ja lomahuoltoliiton kanssa. Lomille ehtii vielä hakea kun on nopea!

Suositut Uusperhelomat kokoavat lomakohteisiin samassa tilanteessa olevia perheitä ja pariskuntia. Tuetulla lomalla on mahdollisuus koko perheen voimin saada eväitä uusperheen arkeen, parisuhteeseen ja vanhemmuuteen. Tavoitteena on tukea uusperheitä perheytymisprosessissa loman aikana. Uusperhelomat ovat viiden vuorokauden lomia täysihoidolla.

Vanhemmille on lomilla vertaisryhmätoimintaa päivittäin klo 9.00-12.00 tai erikseen lähetettävän lomaohjelman mukaisesti. Toivomme kaikkien lomille valittujen osallistuvan kurssitoimintaan. Kurssin ajaksi on järjestetty lastenhoito kaikille osallistuville perheille. Kurssi on monille osallistujille silmien avaaja, ymmärryksen lisääjä ja loman suola ja pippuri.

Miten hakea lomalle?

Lomatukihakemus tehdään Maaseudun terveys- ja lomahuolto ry:n sivuilla
Sivustolta selviää myös lomien haun edellytykset ja valintaperusteet.

LINKKI LOMAHAKEMUSSIVULLE

HUOM! Suomen Uusperheiden Liitto ry ei vastaa lomatukihakemuksista eikä päätä, keitä lomalle valitaan. Suomen Uusperheiden Liitto ry:n kautta ei ole näin ollen mahdollista tiedustella lomalle hyväksymistä, vaan tiedustelut tehdään aina Maaseudun terveys- ja lomahuolto ry:n kautta. 

Lomatuki myönnetään taloudellisin, sosiaalisin ja terveydellisin perustein. Jokainen hakemus käsitellään yksilöllisesti ja luottamuksellisesti. STEA:n antamien ohjeiden mukaan lomatukea voidaan myöntää korkeintaan kahden kalenterivuoden välein.

Vuoden 2022 Yhteistyölomat:

LomateemaLomakohdeLoma-aika
Voimaa vertaisuudesta -lomat lapsiperheilleTanhuvaaran Urheiluopisto26.06.2022 -01.07.2022
Voimaa vertaisuudesta -lomat lapsiperheilleKuortaneen Urheiluopisto27.06.2022 -02.07.2022
Meidän perheen lomaLiikuntakeskus Pajulahti31.07.2022 -05.08.2022
Meidän perheen lomaLiikuntakeskus Pajulahti01.08.2022 -06.08.2022
Meidän perheen lomaLiikuntakeskus Pajulahti23.12.2022 -28.12.2022

Koska lomalle tulee hakea?

Lomatukihakemus tulee toimittaa lomajärjestöön viimeistään kolme (3) kuukautta ennen toivotun loman alkamispäivää. MTLH:n hakusivuilta ilmenee kunkin loman viimeinen hakupäivä. Eli ensimmäisille, juhannuksen jälkeen alkaville lomille tulee hakea sunnuntaihin 27.3. mennessä!

Kuka lomalle pääsee?

Uusperhelomien valintaperusteet ovat usein herättäneet keskustelua. Asiasta on puhuttu lomalaiset valitsevan Maaseudun Terveys- ja Lomahuollon kanssa, ja heiltä on saatu seuraavaa tarkennusta valintakriteereihin.

Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry pisteyttää kaikki lomatukihakemukset ja tekee valinnat lomatuen saajista. Valinnassa käytetään taloudellisia, terveydellisiä ja sosiaalisia syitä, joita hakija on hakemuksessaan maininnut lomatuen tarpeen perusteiksi. Myös aikaisemmin saatu lomatuki vaikuttaa valintaan. Ensi kertaa lomatukea hakevat ovat etusijalla valinnoissa. Käytännössä ensikertalainen tarkoittaa sellaista perhettä, jolla edellisestä tuetusta lomasta on yli viisi vuotta.

Seuraavaksi pisteytetään sosiaaliset, terveydelliset ja taloudelliset perusteet tässä järjestyksessä. Suplin kokemuksen mukaan uusperhelomalle hakiessa kannattaa kirjata tarkkaan ja perusteellisesti nimenomaan perheen sosiaaliset perusteet, kuten haastava perhetilanne, lasten mahdollinen oireilu, pariskunnan voimakas tarve tavata samassa tilanteessa olevia pareja, yksinäisyys, sukulaisten, tuttavien ja verkostojen tuomat paineet, loman ja levon tarve, jaksaminen vanhempana ja muut mahdolliset erityishaasteet.

Terveydellisiä perusteita voivat olla esim. oma tai kumppanin masennus, lasten oireilu, muut mahdolliset diagnoosit ja kauankin aikaa sitten sairastetut sairaudet, mikäli ne vaikuttavat vielä tähän päivään. Terveydellisiä perusteita voivat olla myös uupumusoireet, työssäjaksamispaineet tai kotona olemisesta aiheutuvat stressioireet.

Lomakkeen hakemiseen kannattaa varata aikaa ja kärsivällisyyttä sekä pohtia, mitkä ovat juuri meidän uusperheemme haasteet, jonka vuoksi haemme tuetulle lomalle.

Koska uusperhelomia on edelleen vain viisi, eivät valitettavasti kaikki halukkaat mahdu mukaan. Onneksi joka vuosi loma voidaan kuitenkin taata 35 uusperheelle.

Koska lomalle pääsystä ilmoitetaan?

Lomatuen myöntämisestä ilmoitetaan ainoastaan lomatuen saajille. Kutsu lomalle lähetetään valituille noin kahta kuukautta ennen loman alkua MTLH:sta joko postitse tai hakijan antamaan/vahvistamaan sähköpostiosoitteeseen. Kielteisestä lomatukipäätöksestä ei ilmoiteta.

Mitä loma maksaa?

Tämän hetkisen hinnaston mukaan lomaviikoilla aikuisten omavastuuosuus on 20 €/vrk ja alle 17-vuotiaat lapset lomailevat ilman omavastuuta. Lomatukea ei myönnetä matkakustannuksiin. Lomaan sisältyy täysihoito, majoitus kahden hengen huoneessa tai perhekoon mukaisissa huoneissa/huoneistoissa, lomapaikan allasosaston ja kuntosalin käyttö, yleinen vapaa-ajan ohjelma ja ryhmän ohjelma.

Lisätietoja

Suomen Uusperheiden Liitto ry ei vastaa lomavalinnoista, vaan sen tekee Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry. Mikäli haluat tiedustella valinnoista, ota yhteyttä suoraan Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry:een. Myönteisestä lomapäätöksestä ilmoitetaan hakijalle noin 2 kuukautta ennen loman alkua. Kielteisestä päätöksestä ei ilmoiteta. Kyselyjä voi tehdä 2 kuukautta ennen haetun loman alkua arkisin klo 9.00 – 13.00 puh. 010 2193 460 tai sähköpostilla lomat (at) mtlh.fi. MTLH neuvoo myös loman hakemiseen ja lomatuen myöntämiseen liittyvissä asioissa.

Lomalla järjestettävien Voimaa Uusperheen Arkeen -kurssien suhteen voit olla yhteydessä vapaaehtoistoiminnan koordinaattoriin eija.saarikivi(at) supli.fi tai 040/ 689 0511

Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry

Lue lisää sivulta:

Jaa: