4.OSIO: perhekäsitys ja perheytyminen

Uusperheen perheytyminen vaatii aikaa ja avointa keskustelua siitä, miten käsitämme ja määrittelemme perheen.  Keitä meidän perheeseen kuuluu? Kun kaikilla perheenjäsenillä ei ole biologisia siteitä tai yhdessä elettyä historiaa, on selvää, että uusperheen jäsenten suhteiden muodostumiseen kuluu aikaa. Lopputuloksena voi olla, että perheenjäsenillä on yhteinen ymmärrys uusperheestä ”meidän perheenä”. Tällöin uusperheen jäsenillä on yhteinen käsitys perhekulttuurista, yhteisistä pelisäännöistä ja ennen kaikkea uusperheestä ”tunneperheenä”. Yhteen uusperheen kehitysvaiheeseen voi kuulua perheen jakautuminen biologisten linjojen mukaan. Tällöin biologisen vanhemman suojelunhalu omaa lasta kohtaan ja syyllisyyden tunto epäonnistuneesta liitosta voi aiheuttaa sen, että hän ”liittoutuu” oman lapsensa kanssa. Tässä vaiheessa äiti- tai isäpuoli tuntee tavallisimmin ulkopuolisuuden tunteita ja alkaa voida pahoin. 

Jos uusperhe ei tällaisessa tilanteessa hae ulkopuolista tukea tai uskalla nostaa kissaa pöydälle puhumalla avoimesti tunteistaan, voi uussuhde päättyä eroon. Perhe-elämä on prosessi, jossa perhe ja sen ihmissuhteet muuttuvat kaiken aikaa. Esimerkiksi aikuisten yhteydenpito vanhaan perheeseen käy sitä vähäisemmäksi, mitä kiinteämmäksi uusperheen ihmissuhteet kehittyvät. Tutkimusten mukaan uusperheitä toisistaan erotteleva merkittävä tekijä on se, onko perheessä hankittu yhteisiä lapsia ja toinen iso muutos on keskinäisen avioliiton solmiminen. Usein ne kulkevat käsi kädessä. Nämä tekijät näyttävät osoittavan puolisoitten sitoutumista uusperheeseen. Uusperheeseen perheytymistä palvelee se, että perheellä on jokin ”yhteinen juttu”, joka voi olla myös lemmikkieläin, remonttihanke, matkustelu tai vaikkapa yhteiset perhepalaverit. 


Toivomme sinun/teidän antavan verkkokurssista palautetta joko lomakkeen kautta tai sähköpostitse ( eija.saarikivi@supli.fi). Kuulemme mielellämme, mitä mieltä olet kurssin käytettävyydestä ja sisällöistä.

Me suplissa koemme erityisen tärkeäksi,että kurssin käyminen ja siihen liittyvien tunteiden käsittely on teille turvallista. Siksi toivomme teidän liittyvän verkkokurssin tukiryhmään tai purkavan tehtävien ja kurssiaiheiden herättämiä tunteita meidän tai teille turvallisten, osaavien läheisten avulla. Fb- ryhmän tuen ohella puhelimitse annettava vertaistuki ja työntekijöiden antama puhelinneuvonta ovat maksuttomia Suplin jäsenille. Joskus vertaisryhmän tuki esimerkiksi Voimaa Uusperheen Arkeen- ryhmissä on paras tukimuoto. Viikonloppu voi olla myös yhteinen irtiotto.


    Saat tukea kurssin käymiseen ja uusperhe-elämään myös näistä linkeistä:

    Scroll to top