Meidän Supli

Suomen Uusperheiden Liitto ry (Supli) on vuonna 1996 perustettu valtakunnallinen uusperheiden hyvinvointia edistävä asiantuntija- ja kansalaisjärjestö. Toimimme aktiivisesti tasa-arvoisen, lapsi- ja perhemyönteisen yhteiskunnan edistämiseksi.

Supli tarjoaa uusperheille neuvontatyön lisäksi osallisuutta mahdollistavaa vapaaehtois- ja vertaistoimintaa, osaamista vahvistavaa koulutus- ja kehittämistoimintaa sekä mahdollisuutta olla mukana yhteiskunnallisessa tutkimus- ja vaikuttamistyössä. Vertaisryhmiin osallistuvien perheiden uusperhehistoria on usein lyhyt. Yhdistyksen tehtävänä onkin tarjota tukea sekä tutkittua tietoa uusperheen hyvinvointiin sekä perheytymiseen liittyen.

Uusperheille suunnatun tuen lisäksi Suomen Uusperheiden Liitto kouluttaa sosiaali-, terveys- sekä kasvatusalan ammattilaisia uusperheiden dynamiikkaan, haasteisiin ja voimavaroihin liittyen. Uusperheneuvojakoulutus (30 op) toteutetaan yhteistyössä Opintokeskus Siviksen kanssa.

Työtämme tukee Veikkauksen tuotoilla Sosiaali- ja terveysministeriö.


Scroll to top