Vaikuttamistyö

Supli on Suomessa ainoa valtakunnallinen uusperheiden järjestö ja toimii uusperheellisyyden asiantuntijana.


Vuoroasuminen, etä- ja lähivanhemmuus

Supli on aloittanut yhteistyön Kelan tutkijoiden, Anneli Miettisen ja Elisa Sihvosen kanssa, lasten eron jälkeisiin asumisjärjestelyihin liittyen.

Kelan tavoitteena on selvittää onko tarvetta kehittää palvelu- ja etuusjärjestelmää tukemaan eron jälkeistä elämää.

Testiryhmä kootaan lähiviikkojen aikoina.Suomen Uusperheiden Liitto ry:lle on myönnetty Perheystävällinen työpaikka– tunnustus 2019.

Perheystävällinen työpaikka on tunnustus,joka osoittaa,että työnantaja osaa ja haluaa huomioida erilaiset perhetilanteet ja toimii roolissaan perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi.

  • Perheystävällisellä työpaikalla otetaan huomioon erilaiset elämäntilanteet osana työntekoa ja työpaikan käytäntöjä.
  • Toimiva henkilöstöpolitiikka ja tehokas työnteko edellyttävät yhteisten perheystävällisyyden pelisääntöjen laatimista.
  • Perheystävällisellä työpaikalla esimiehet ja henkilöstöhallinto toimivat oikeudenmukaisesti, tasapuolisesti ja lainmukaisesti.
  • Yhteisistä pelisäännöistä tiedottaminen ja ohjeistusten päivittäminen on tärkeää.
  • Periaatteiden ja käytäntöjen lisäksi tarvitaan myös tilannekohtaista joustavuutta.

Yrityksille ja organisaatioille suunnattu Perheystävällinen työpaikka -ohjelma.Suomen uusperheiden liitto ry toimii osana Monimuotoiset perheet-verkostoa

Suomen uusperheiden liitto ry toimii osana Monimuotoiset perheet-verkostoa ja vaikuttaa osana verkoston Kaikkien perheiden suomi-hanketta. Kaikkien perheiden Suomi Vaikuttamistyön hanke, jonka tehtävä on koota tietoa monimuotoisten perheiden kohtaamista ongelmista ja saattaa tämä tieto päättäjien ja lainvalmistelijoiden ulottuville. Näin perhepoliittiset päätökset voidaan jatkossa valmistella siten, että ne ottaisivat alusta asti huomioon perheiden monimuotoisen todellisuuden.


Open post

Vuoroasumisen yleistyminen vaatii muutoksia sosiaaliturvaan

Yhä useampi lapsi asuu vuorotellen kahdessa eri kodissa. Vuoroasuminen uhkaa kuitenkin jäädä vain hyvätuloisten perheiden etuoikeudeksi. Eduskunnan Monimuotoiset perheet -ryhmä ja kymmenen perhejärjestön Monimuotoiset perheet -verkosto kehottavat sosiaaliturvauudistusta valmistelevaa komiteaa huomioimaan myös ydinperheestä poikkeavat perhetilanteet. Tilastokeskuksen arvion mukaan kahdessa kodissa vuorotellen asuvia lapsia on Suomessa jo yli 100 000. Samalla lapsiperheiden sosiaaliturva sekä palvelut laahaavat kehityksen […]

Jatka lukemistaMore Tag
Open post

Parisuhdeverkoston kannanotto parisuhde- ja perhejärjestöjen toimintaedellytysten puolesta

Suomessa toimivien parisuhdetyötä tekevien järjestöjen tarjoamat matalan kynnyksen palvelut ovat merkityksellisiä niin perheiden hyvinvoinnin kuin kansantalouden näkökulmasta. Psyykkisen hyvinvoinnin perusta luodaan kodin ihmissuhteissa. Vaikeuksia kohdanneiden parien tulisi saada tukea mahdollisimman varhain. Parisuhdetukea tarjoavilla järjestöillä on jo pitkän aikaa ollut merkittävä rooli palveluiden ketteränä tuottajana ja kehittäjänä. Oikea-aikaisesti kohdennetulla avulla on pystytty ehkäisemään kalliimpien korjaavien tukimuotojen […]

Jatka lukemistaMore Tag
Open post

Monimuotoiset perheet- verkosto vaikuttaa yhdessä perheiden hyvinvoinnin parantamiseksi ja monimuotoisuuden tunnistamiseksi

Moninaiset perhevapaat joustaa.  Lapsella on oikeus kaikkiin vanhempiinsa. Sosiaaliturvalla lapsiperheköyhyys laskuun. Adoptio-ohjelma osaksi lapsistrategiaa. Kaksosten vanhemmille vanhempainvapaa yhtä aikaa. Perhe on kotoutumisen voimavara. Kaikki äidinkielet väestörekisteriin. Sijaissynnytyslaki nyt. Hoitovapaa on myös sijoitetun lapsen etu. Hedelmöityshoitoja kaikille. Vanhemmille oikeus nimetä kohtuun kuollut lapsi. Sureva perhe tarvitsee tukea arkeen. Vuoropäivähoitoa kaikille tarvitseville. mm. nämä teemat olivat esillä […]

Jatka lukemistaMore Tag

Kaikkien perheiden Suomi

Kaikkien perheiden Suomi on Monimuotoiset perheet- verkon yhdessä toteuttama vaikuttamistyön hanke, jonka tehtävä on koota tietoa monimuotoisten perheiden kohtaamista ongelmista ja saattaa tämä tieto päättäjien ja lainvalmistelijoiden ulottuville. Näin perhepoliittiset päätökset voidaan jatkossa valmistella siten, että ne ottaisivat alusta asti huomioon perheiden monimuotoisen todellisuuden.

Jatka lukemistaMore Tag
Scroll to top