StepApp-valmennus® on kuntien perhepalveluihin kehitetty, uusperheille suunnattu maksuton ryhmämuotoinen valmennus  

Valmennuksen tavoitteena on vahvistaa ja tukea uusperheen aikuisia vanhemmuudessa ja pysähtyä kaikkien perheenjäsenten kesken uusperheen kasvun äärelle. Viiden tapaamiskerran valmennuksessa uusperheiden aikuiset saavat ammattilaisten ohjauksessa vertaistukea, ohjausta ja konkreettisia työkaluja perheen arkeen. Valmennuksessa on käytössä koko perheelle suunnattu digitaalinen StepApp-sovellus, jonka myös perheen lapset ja nuoret saavat käyttöönsä. Sovellus sisältää tietoa uusperheellisyydestä ja eri ikäryhmille suunniteltuja, pelillisyyttä hyödyntäviä tehtäviä. Valmennusta ohjaa työpari, jotka ovat sosiaali-, terveys-, tai kasvatusalan ammattilaisia ja joilla on StepApp-valmentajan pätevyys.

StepApp- Valmentajakoulutus

StepApp-valmentajakoulutus 8 op on sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisille suunnattu koulutus, joka antaa ammattilaiselle valmiudet toimia StepApp-valmentajana ja ohjata omia StepApp-valmennusryhmiä. Koulutus pohjautuu Suomen Uusperheiden Liiton asiantuntijuuteen, lukuisiin kohderyhmäkyselyihin sekä laajaan kirjallisuuskatsaukseen uusperhetutkimuksista. Koulutus on maksuton ja tarkoitettu yhteistyökuntien työntekijöille.

StepApp-toiminnan juuret

Stepping-hanke (2018-2021) syntyi tarpeesta kehittää matalan kynnyksen toimintaa uusperheille kuntien perhepalveluihin. Hankkeen keskeinen arvo on ollut yhdessä kehittäminen. Palvelun kehittämisessä on ollut alusta asti mukana niin uusperheitä työssään kohtaavia ammattilaisia kuin uusperheiden aikuisia, lapsia ja nuoria. Kaikkiaan Stepping-hankkeen toimintaan on osallistunut vuosien 2018-2021 aikana 1316 henkilöä.

Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistaman STEA:n avustuksen myötä nelivuotinen hanke muuttui vuonna 2022 StepApp-toiminnaksi. StepApp-toiminta tulee jatkamaan uusperhetyötä nykyisten kuntakumppanien kanssa toteuttaen alueellisia StepApp-tapahtumia uusperheille ja sote- ja kasvatusalan toimijoille. Kuntakumppanien lisäksi ydinkumppaneita ovat olleet Opintokeskus Sivis ja Turun Yliopiston tutkimusohjelma Connected Health UTU (Gamification of Health) sekä hankkeen rahoittaja STEA.

Lisätietoja StepApp-toiminnasta: www.stepapp.fi

Jaa: