Mikä on uusperhe?

Tilastokeskuksen virallinen määritelmä: ”Uusperheessä on alle 18-vuotias vain toisen puolison lapsi. Perheen kaikki lapset eivät ole puolisoiden yhteisiä.”

Tilastoidessa uusperheellä tarkoitetaan siis perhettä, jossa on vähintään yksi alaikäinen vain toisen puolison lapsi. Arkikielessä käsitettä käytetään väljemminkin liittyen perheisiin, joissa aikuisilla on ollut aikaisempia liittoja tai parisuhteita, joihin on syntynyt lapsia. On hyvä muistaa, että tilastoissa lapsi määritellään ja lasketaan kuuluvaksi vain yhteen kotitalouteen vaikka hän tosiasiallisesti asuisikin kahdessa taloudessa. Myöskään perheitä, jossa on vain toisen vanhemman kotona asuvia, 18-vuotta täyttäneitä lapsia, ei enää tilastoida uusperheiksi.

Scroll to top