Suomen Uusperheiden Liitto ry (Supli) on vuonna 1996 perustettu valtakunnallinen uusperheiden hyvinvointia edistävä asiantuntija- ja kansalaisjärjestö. Toimimme aktiivisesti tasa-arvoisen, lapsi- ja perhemyönteisen yhteiskunnan edistämiseksi. Keskustoimistomme sijaitsee Helsingissä. Lisäksi Uusperheiden liitolla on toimisto Turussa.

Osallisuuden vahvistamista ja ulkopuolisuuden ehkäisyä

Supli tarjoaa uusperheille neuvontatyön lisäksi vapaaehtois- ja vertaistoimintaa, vapaaehtoistyöntekijöille suunnattua koulutus- ja kehittämistoimintaa sekä mahdollisuutta olla mukana yhteiskunnallisessa tutkimus-, koulutus- ja vaikuttamistyössä.

Meille on tärkeää, että uusperheiden tarpeet huomioitaisiin niin perheiden palveluissa kuin yhteiskunnan rakenteissa. Vanhemmuuden yhteiskunnallinen arvostus, vanhempien ja lasten turvallisen suhteen tukeminen sekä ammattilaisten ymmärrys monimuotoisten perheiden tarpeista ovat perheiden hyvinvoinnin kulmakiviä.

Vertaisryhmiin osallistuvien perheiden uusperhehistoria on usein lyhyt. Liiton tehtävänä onkin tarjota tukea ja tutkittua tietoa uusperheen hyvinvointiin sekä perheytymiseen liittyen.

Koulutuksia, tapahtumia ja vaikutustyötä

Uusperheille suunnatun tuen lisäksi Suomen Uusperheiden Liitto ry tarjoaa ammatillista täydennyskoulutusta sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisille uusperheiden perhedynamiikkaan, haasteisiin ja voimavaroihin liittyen. Uusperheneuvojakoulutus (30 op) toteutetaan yhteistyössä Opintokeskus Siviksen kanssa.

Järjestämme lisäksi tilauskoulutuksia ja ammatillisia kohtaamisia perheiden kanssa työskenteleville sekä vuosittain uusperheneuvojien jatkokoulutuspäivän.

Lausumme ja otamme kantaa uusperheiden lapsia, nuoria ja perheitä koskevaan päätöksentekoon. Vaikutamme päättäjiin perheystävällisen sekä lapsi-, parisuhde- ja vanhemmuusmyönteisen yhteiskunnan puolesta. Olemme perheystävällinen työpaikka ja kannustamme esimerkillämme muita organisaatioita edistämään perhemyönteistä kulttuuria.

Työtämme tukee Veikkauksen tuotoilla Sosiaali- ja terveysministeriö.


Jaa: