Supli ry – 25 vuotta uusperheiden asialla

Suomen Uusperheiden Liitto ry (Supli) on vuonna 1996 perustettu valtakunnallinen uusperheiden hyvinvointia edistävä asiantuntija- ja kansalaisjärjestö. Suplin toiminnan ydinajatuksena on alusta asti ollut toimia aktiivisesti tasa-arvoisen, lapsi- ja perhemyönteisen yhteiskunnan edistämiseksi. Liitolla on kaksi perhepoliittista päätavoitetta. Uusperheen lapsilla on oikeus kaikkiin  merkityksellisiin vanhempiinsa sekä biologisiin että sosiaalisiin. Toinen tavoite on, että uusperheen aikuisten parisuhde on perheen kantava voima. Hyvinvoiva parisuhde on peruskallio, jolle uusperhettä rakennetaan.

Uusperheitä koskettavien epäkohtien näkyväksi tuominen aktiivisella vaikuttamistyöllä on tärkeä osa liiton toimintaa. Iso osa uusperheistä saa ratkaistua kahden perheen yhdistymisen kiemurat varsin hyvin, mutta lähes kaikki uusperheet hyötyvät Suplin asiantuntevasta ohjauksesta ja vertaistuesta.  Suplin tärkeimpinä toimintamuotoina olleet alusta asti tuen ja tiedon tarjoaminen uusperheellisille neuvonnan sekä  monipuolisen, aktiivisen vertaistoiminnan muodossa niin verkossa kuin kasvotusten tavaten. Vertaistoimintaan on Suplissa panostettu kouluttamalla säännöllisesti uusperheellisiä vertaispareja erilaisiin tarpeesta nousseisiin vertaistoiminnan muotoihin.

Suplissa aloitettiin 2002 kouluttaa uusperheitä työssään kohtaavia ammattilaisia. Suplin tarjoama Uusperheneuvojakoulutus™ on tänä päivänä vuoden mittainen, 30 opintopisteen täydennyskoulutuspaketti. Koulutus on tarkoitettu sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisille. Lisäksi Supli tarjoaa myös tilaajan tarpeisiin räätälöityjä täsmäkoulutuksia.

Keskustoimistomme sijaitsee Helsingissä. Lisäksi Uusperheiden liitolla on toimisto Turussa.

Osallisuuden vahvistamista ja ulkopuolisuuden ehkäisyä

Supli tarjoaa uusperheille neuvontatyön lisäksi vapaaehtois- ja vertaistoimintaa, vapaaehtoistyöntekijöille suunnattua koulutus- ja kehittämistoimintaa sekä mahdollisuutta olla mukana yhteiskunnallisessa tutkimus-, koulutus- ja vaikuttamistyössä.

Meille on tärkeää, että uusperheiden tarpeet huomioitaisiin niin perheiden palveluissa kuin yhteiskunnan rakenteissa. Vanhemmuuden yhteiskunnallinen arvostus, vanhempien ja lasten turvallisen suhteen tukeminen sekä ammattilaisten ymmärrys monimuotoisten perheiden tarpeista ovat perheiden hyvinvoinnin kulmakiviä.

Vertaisryhmiin osallistuvien perheiden uusperhehistoria on usein lyhyt. Liiton tehtävänä onkin tarjota tukea ja tutkittua tietoa uusperheen hyvinvointiin sekä perheytymiseen liittyen.

Koulutuksia, tapahtumia ja vaikutustyötä

Uusperheille suunnatun tuen lisäksi Suomen Uusperheiden Liitto ry tarjoaa ammatillista täydennyskoulutusta sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisille uusperheiden perhedynamiikkaan, haasteisiin ja voimavaroihin liittyen. Uusperheneuvojakoulutus (30 op) toteutetaan yhteistyössä Opintokeskus Siviksen kanssa.

Järjestämme lisäksi tilauskoulutuksia ja ammatillisia kohtaamisia perheiden kanssa työskenteleville sekä vuosittain uusperheneuvojien jatkokoulutuspäivän.

Lausumme ja otamme kantaa uusperheiden lapsia, nuoria ja perheitä koskevaan päätöksentekoon. Vaikutamme päättäjiin perheystävällisen sekä lapsi-, parisuhde- ja vanhemmuusmyönteisen yhteiskunnan puolesta. Olemme perheystävällinen työpaikka ja kannustamme esimerkillämme muita organisaatioita edistämään perhemyönteistä kulttuuria.

Työtämme tukee Veikkauksen tuotoilla Sosiaali- ja terveysministeriö.


Jaa: