Suomen Uusperheiden Liitto ry:lle on myönnetty Perheystävällinen työpaikka– tunnustus 2019

Supli on perhejärjestö, jossa perhearvoja on pyritty huomioimaan ja kehittämään myös työntekijöiden omassa arjessa. Tunnustukseksi kehittämistyöstään liitto sai vuonna 2019 Perheystävällinen työpaikka -sertifikaatin. Sertifikaatti on tunnustus, joka osoittaa, että työnantaja osaa ja haluaa huomioida erilaiset perhetilanteet ja toimii roolissaan perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi.

Perheystävällinen työpaikka tunnus
 • Perheystävällisellä työpaikalla otetaan huomioon erilaiset elämäntilanteet osana työntekoa ja työpaikan käytäntöjä.
 • Toimiva henkilöstöpolitiikka ja tehokas työnteko edellyttävät yhteisten perheystävällisyyden pelisääntöjen laatimista.
 • Perheystävällisellä työpaikalla esimiehet ja henkilöstöhallinto toimivat oikeudenmukaisesti, tasapuolisesti ja lainmukaisesti.
 • Yhteisistä pelisäännöistä tiedottaminen ja ohjeistusten päivittäminen on tärkeää.
 • Periaatteiden ja käytäntöjen lisäksi tarvitaan myös tilannekohtaista joustavuutta.
 • Yrityksille ja organisaatioille suunnattu Perheystävällinen työpaikka -ohjelma.

Suomen Uusperheiden Liiton perheystävällisiä käytänteitä

 1. Työntekijällä on oikeus ja työnantajan tulee kannustaa työntekijää hoitamaan alle 12-vuotiaat tai vammaiset lapset kotona lapsen sairastuessaan äkillisesti. (Lainsäädännössä alle 10-vuotiasta)
 2. Työntekijällä on oikeus hoitaa tarvittaessa omaa äkillisesti sairastunutta vanhempaansa.
 3. Työterveyshuollossa käynnit lasketaan työajaksi.
 4. Työntekijöillä on vapaa etätyömahdollisuus. Etätyössä on oltava työnantajan käytössä tuntiliukuman tai erikseen sovitun käytännön mukaisesti. Kerran viikossa pidetään toimistopalaveri, johon osallistutaan kasvokkain tai etäyhteydellä.
 5. Päivittäinen aamuliukuma on maanantaista perjantaihin klo 7.00–10.00 ja iltapäiväliukuma klo 14–18.00.
 6. Oman lapsen tai nuoren puheluun vastataan aina.
 7. Työntekijällä on oikeus käyttää työaikaa liikunnan harrastamiseen kaksi tuntia kuukaudessa.

Jaa: