Suomen Uusperheiden Liitto ry on vuodesta 1996 lähtien kehittänyt ja tuottanut palveluja uusperheille ja uusperheitä työssään kohtaaville ammattilaisille. Ammattilaisille suunnattuja Uusperheneuvojakoulutuksia™ on järjestetty jo vuodesta 2002.  Uusperheneuvojia on koulutettu vuoden 2020 kevääseen mennessä kaiken kaikkiaan yli 289 ammattilaista ympäri Suomen.

Uusperheneuvojakoulutuksen™ tavoitteena on lisätä työntekijöiden valmiuksia ja antaa heille välineitä heidän  kohdatessaan työssään uusperheitä. Lisäksi koulutus auttaa hahmottamaan ja ymmärtämään erilaisia perhemalleja. Tavoitteena on opettaa uusia vuorovaikutustaitoja erilaisten perheenjäsenten kohtaamiseen. Prosessikoulutuksessa käytetään psykodraaman ja sosiodraaman oppimisprosesseja ohjaavia menetelmiä.

Vuoden mittainen koulutus (30 opintopistettä) on suunnattu kaikille uusperheitä työssään kohtaaville sosiaali-, terveys– ja kasvatusalan ammattilaisille. Osa opinnoista on nyt mahdollista tarvittaessa suorittaa etänä.

Koulutuksen järjestää Suomen Uusperheiden Liitto ry yhteistyössä Opintokeskus Siviksen kanssa. Koulutus järjestetään Helsingissä. Uusperheneuvojakoulutuksen pääkouluttajina toimivat psykoterapeutti, pari- ja perheterapeutti, työnohjaaja Kirsi Heikinheimo ja KT psykodraamaohjaaja Eeva Riutamaa.

yhteistyössä Supli ja Sivis

Lisää koulutuksesta

Jaa: