Kiinnostaako sinua kouluttautua vapaaehtoiseksi Suomen Uusperheiden Liitto ry:n toimintaan?

Huomaa myös LÄSNÄOLON TAHTO- parisuhdekurssin ohjaajakoulutus 30.9.-2.10.

Mitä vapaaehtoisuus Suplissa on?

Suplissa on ollut hienoa ja todella laadukasta vapaaehtoistyötä jo aivan yhdistyksen alkuajalta: reilut 20 vuotta. Pääosin vapaaehtoistyön muodot liittyvät verkkovertaistukeen, vertaisohjaajuuteen ja parikurssien ohjaamiseen, asiantuntijuustoimintaan ja viestintään sekä luottamustoimiin. Jaottelu on hieman keinotekoinen, koska todellisuudessa niin toiminnot kuin toimijatkin lomittuvat keskenään.

Verkkovertaistuki

Verkkovertaistuessa toimii suplilaisia sosiaalisen median ryhmien moderaattoreina, keskustelupalstojen moderaattoreina, chatohjaajina ja verkkokurssien ja verkkotehtävien laatijoina ja ylläpitäjinä. Vapaaehtoiset esimerkiksi moderoivat yli 2000 jäsentä tavoittavaa Uusperheelliset Supli -Facebook-ryhmää, joka on monelle matalan kynnyksen ensiapupiste vertaistuen hakemiseen ja uusperhekysymysten pohtimiseen.
Verkkovertaistuen keskeinen yhteistyökumppani Suplin toiminnassa on väestöliitto ja väestöliiton Hyvä Kysymys -tiimi. Suplin vapaaehtoiset mahdollistavat HyväKysymys-sivustolla toimivat Bonusvanhemmuus-chatit.

Juttelin Annin kanssa viikko sitten. Koin että tulin ymmärretyksi ja rohkaistuin. Otin yhteyttä aikuiseen lapsipuoleeni ja se oli myönteinen puhelu. 20 v. jälkeen jopa nauroimme yhdessä. 
Olen niin onnellinen että uskalsin  soittaa. Kiitokset Annille. 

Verkkovertaistuen kautta Suplin toiminta tavoittaa paljon niitä ihmisiä, joilla kynnys ryhmiin osallistumiseen olisi etäisyyksien, taloudellisen tilanteen tai vain tottumuksen vuoksi muutoin korkea. Verkkovertaistuki on monille myös ensimmäinen kosketus Suplin toimintaan ja merkittävä kanava palveluiden löytämiseen.

Vertaistuki ja vertaisohjaajuus

Vertaistukitoiminta on Suplin vapaaehtoistoiminnan ydin. Suplin perustamisesta alkaen punaisena lankana on kulkenut, ammattilaisten tuoman tiedon ohella, kokemusasiantuntijoiden keräämä taito ja ymmärrys. Vertaisuuden kautta uusperheellisten on ollut mahdollista tukea toisia uusperheellisiä niin parisuhteissa kuin vanhemmuudessakin. Vertaisuuden kautta Supliin on muodostunut myös kohdennettua erityistukea kuten erityislapsiperheiden ja leskiperheiden omia uusperhekursseja ja -ryhmiä.

Pääasiassa Suplissa pyörii tällä hetkellä kahta viikonloppukurssia: Voimaa Uusperheen Arkeen -kurssia ja uutta LÄSNÄOLON TAHTO-kurssia. Voimaa Uusperheen Arkeen eli VUA on uusperheille suunnattu kurssi, jonka valtavaa tietomäärää kohdennetaan aina kulloisellekin kurssille ilmoittautuneiden toiveiden mukaan. Lähtökohtana on harjoitteiden ja demojen kautta opittava tieto ja ymmärrys parisuhteesta, vanhemmuudesta, uusperheellisyyden erilaisista haasteista ja esim. perhekuva laajuudesta uusperheissä. VUA-kurssia järjestetään myös 8-9 tapaamiskerran ryhmänä. Läsnäolon tahto-kurssi keskittyy uuspariskuntien rakkauden vahvistamiseen ja parisuhteen, uusperheen ytimen, tukemiseen.

Kaikki kurssitoiminta perustuu vertaisohjaajapariskuntien vapaaehtoistyöhön. Supli tukee vertaisohjaajien toimintaa koulutuksen, jatkokoulutuksen, työnohjauksen ja organisointiavun kautta. Vertaistoiminta lähtee kuitenkin aina halusta auttaa toisia. Toimintansa ohessa vertaisohjaajapariskunta voi saada itse vertaistukea, eväitä omaan parisuhteeseen ja yhteisöllisyyttä. Monille pareille vertaisohjaaminen on yhteinen, haastava, mutta myös antoisa harrastus. Suplin vertaistoiminnan lähtökohtana on ohjaaminen yhdessä oman kumppanin kanssa. Vertaisohjaajien tukena ja isona apuna toiminnassa ovat pidempään mukana olleet vertaisohjaajat, Koutsit.

Suomen Uusperheiden liiton vapaaehtoistyön koulutus muodostuu vapaaehtoistyön koulutuksesta, joka mahdollistaa toimimisen suplilaisena erilaisilla alustoilla sekä pariskunnille jatkamisen vertaisohjaajakoulutukseen.

Asiantuntijuus, kokemusasiantuntijuus ja luottamustoimet

Asiantuntijuus on yksi Suplin toiminnan kärjistä. Suplin toimii asiantuntijajärjestönä ja tarjoaa tietoa uusperheellisyydestä paitsi uusperheellisille itselleen, myös perheiden kanssa työskenteleville ammattilaisille. Käytännössä tämä tarkoittaa vertaisohjaajien ja kokemusasiantuntijoiden tietotaidon tuomista osaksi tutkimus- ja yhteistyöhankkeita, tapahtumia ja luentoja. Supli kouluttaa vapaaehtoisia luennoimaan PariAsiaa-yleisöluentoja yhteistyössä parisuhdekeskus Katajan kanssa.

Vapaaehtoisten asiantuntemus nousee esiin viestinnässä. Median edustajat pyytävät usein suplilaisia kokemusasiantuntijoiksi niin vanhemmuuteen kuin esimerkiksi parisuhteeseen ja siihen liittyvään kommunikaatioon liittyvissä kysymyksissä. Vapaaehtoiset kirjoittajat ja kuvaajat tuottavat itse sisältöä niin Supliikkiin kuin uutena asiana #SupliBloggaa-blogiin.

#SupliBloggaa-blogin ensimmäinen kirjoitus julkaistiin 16.9. 2018 uusperheiden päivänä. Kahdeksan vapaaehtoisen kirjoittajan tekstit julkaistiin vuorollaan aina sunnuntaiaamuisin. Tällä hetkellä SupliBloggaa- palstalla julkaistaan epäsäännöllisesti tekstejä. Mikäli sinua kiinnostaa saada tekstisi, kokemuksesi tai tarinasi esiin, ota rohkeasti yhteyttä. Blogia voi tehdä tekstin lisäksi esim. instastooreina.

Alueyhdistysten työ ja Uusperheneuvojakoulutus ovat itsenäisiä osa-alueita Suplin toiminnassa. Ne kuitenkin tukevat niin vertaistyötä kuin asiantuntijuuttakin.

Suplissa, kuten monessa muussakin järjestössä, mietityttää vapaaehtoistoiminnan tulevaisuus. Suplin tilanne on siinä mielessä erityinen, että vapaaehtoisuuden rakenne on ihastuttavan pariskuntakeskeinen. Suplissa toimitaan usein vapaaehtoisina yhdessä, pariskuntana. Supli on saanut hyvin kuuluviin myös miesten äänen.

Vertaisohjaajuus on valtava voimavara. Juuri vertaisohjaajapariskunnat ovat se linkki, joka ylläpitää paitsi tietotaitoa, myös kosketusta siihen, mikä toiminnassa on oleellista: ihmisten kohtaamiseen ja perheiden tarpeisiin. Kurssien sisältöjä pyritään koko ajan kehittämään tarvelähtöisestä näkökannasta.

Vertaistoiminnan rinnalle on tullut jäädäkseen verkkovertaistuki. Vertaisohjaajuuden tuominen nettiin helposti tavoitettaville vaatii omaa uutta osaamistaan ja osaamisen tunnistamista. Tekniset alustat ja sosiaalisen median käyttäytymismallit tuovat haasteita ihmisen kohtaamiseen ihmisenä. Toisaalta verkkovertaistuki, samoin kuin muut nyttemmin tulleet vapaaehtoistyön muodot; blogikirjoittaminen ja luennointi vapaaehtoisnäkökulmasta, mahdollistavat vapaaehtoistoimintaan osallistumisen myös yksilönä, ei vain pariskuntana.

Toisiaan täydentäen, monimuotoisesti mahdollisesti, vapaaehtoistyötä ja vertaisuutta kaikenlaisten pariskuntien ja perheiden hyväksi <3


vapaehtoistoimijoille ja vertaisohjaajille suunniteltuja materiaaleja löydät suojatulta sivustolta materiaalipankista

Jaa: