Nyfamiljerna i Finland rf (Supli) erbjuder stöd och information för nyfamiljer samt för professionella som samarbetar med familjerna. Supli (grundat 1996) är en icke-statlig organisation för professionella och medborgare, vars syfte är att främja nyfamiljernas välbefinnande i Finland. Supli arbetar aktivt för ett mer jämlikt, barn- och familjevänligt samhälle.

OM VÅRT ARBETE

STÖD TILL NYFAMILJER
Vi erbjuder olika kurser personligen för par eller via nätet, för att stöda och förstärka vuxnas förhållande i nyfamiljer. Detta är en central del av vårt arbete. Supli utbildar även stödpersoner, som bor med nyfamiljerna och erbjuder kamratstöd för deltagarna. Vi erbjuder även intressebevakning, telefonrådgivning samt juridisk rådgivning gratis i samarbete med advokatbyrån.

UTBILDNING
Supli erbjuder föreläsningar samt en ett års lång utbildning för professionella inom social- och hälsovård samt pedagogik. Den långa utbildingen, Nyfamilj-rådgivarutbildning™, är 30 sp och stöds av Finlands social- och hälsovårdsministeriet.

NÄTVERK
Supli har ett brett nätverk runt om i Finland. Vi samarbetar med lokala föreningar, offentliga social- och hälsovårdstjänster, olika familjeföreningar samt med forskare och kliniska experter inom barn- och familjehälsan, nationellt och globalt.

VÅRT KONTOR

Nyfamiljerna i Finland rf
Lintulahdenkatu 10
00500 Helsingfors
Finland

Nyfamiljerna i Finland rf
Västerlånggatan 33
20100 Åbo
Finland

Kontakt: [email protected]

Jaa: