Birgitta Strandberg- Rasmus

Birgitta Strandberg-Rasmus

TM, ET perhe- ja psykoterapeutti (Valvira), (myös KELA:n pätevyys pari-ja perheterapiaan). Uusperheneuvoja ja työnohjaaja.

PIETARSAARI

PALVELUT/TJÄNSTER

Yksilöterapia/individuell terapi
Pariterapia/parterapi
Perheterapia/familjeterapi
Uusperheneuvonta/rådgivning för nyfamiljer
Surutyönohjaus/sorgebearbetning
Sovittelu/Medling
Työnohjaus/Arbetshandledning

YHTEYSTIEDOT

Pietarsaaren alueen perheasiain neuvottelukeskus/Familjerådgivningen i Jakobstadsnejden
Isokatu/Storgatan 14 C, 68600 Pietarsaari/Jakobstad
puh. 040 3100 488 ja 0400 269 574
sähköposti: [email protected]