On perhekokoonpanosi ja perhekäsityksesi millainen tahansa, olet tervetullut vastamaan tutkimukseen perheestä elettynä ja oletettuna kokoonpanona.

Tutkimus on Nelli Pirskasen pro gradu -työ Itä-Suomen yliopiston sosiologian maisteriohjelmaan. Tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella eletyn perhe-elämän ja institutionaalisesti (esimerkiksi lakiteksteissä ja yhteiskunnallisissa käytännöissä) määrittyvän perhe-elämän yhteyksiä ja mahdollisia ”hankauspintoja”. Kaikki perhetilanteet ovat mielenkiintoisia ja kaikki vastaukset ovat arvokkaita.

Tutkimuslomakkeella on kahdeksan avointa kysymystä aiheeseen liittyen. Voit vastata kaikkiin kysymyksiin tai vain osaan niistä, oman mielenkiintosi mukaan.

Kysely toteutetaan anonyymisti Webropol-kaavakkeella ja vastausaikaa on 20.2.2022 asti. Aineistoa käytetään mahdollisesti myös jatkotutkimuksessa. Lisätietoa: Nelli Pirskanen, [email protected]

Linkki tutkimuslomakkeelle: https://link.webropol.com/s/kerro-perheestasi

Jaa: