STEA julkaisi 2.12.2022 avustusehdotukset.

Suomen Uusperheiden Liitolle myönnettiin jatkoa perusrahoitukseen eli uusperheiden tukemiseen Suomessa, Stepping- toiminta sai jatkorahoituksen uusperheiden jäsenien hyvinvointia tukevan StepApp-toiminnan levittämiseen ja ylläpitoon ja Suomen Uusperheiden Liiton uudessa NEPU-hankkeessa (Nepsykirjon parisuhde uusperheessä) tuotetaan neurokirjon haasteita omaaville uuspareille vertaisverkkokurssi, ohjaajien koulutusmalli sekä tieto- ja tukimateriaalipankki.

Suomen Uusperheiden Liitossa on tiedostettu nepsyaikuisien olevan väliinputoajia niin sotepalveluissa kuin työelämässä. Julkisella sektorilla ei ole tarjolla apua aikuisten neurokirjon haasteisiin eikä myöskään tukea nepsypiirteisten parisuhteeseen, saati uusparisuhteisiin. Tästä syystä olemme Suplissa enemmän kuin innoissamme NEPU-hankkeen toteutumisesta!

❤ Kiitos STEA:lle myös Suplin yleisavustuksen ja StepApp-toiminnan jatkumisen mahdollistamisesta.

Nepu-hankkeessa yhteistyössä ovat mukana mm. ADHD-liitto ry, Parisuhdekeskus Kataja, Miessakit ry, Maria Akatemia ja Opintokeskus Sivis

Jaa: