Vertaistukea, Toimintaa, Vaikuttamistyötä, Tutkimusta ja Koulutusta – Supli on uusperheiden asialla.

Mitä teidän uusperheeseenne kuuluu? Kaipaisitteko lisää tietoa ja tukea oman uusperheenne herättämiin tunteisiin? Kaipaisitteko vertaistoimintaa? Haluatteko kenties osallistua vaikuttamaan yhteiskunnallisella tasolla tai oppia lisää uusperheellisyydestä ammatillisen osaamisenne täydentämiseksi? Suplin toimintaan voitte halutessanne osallistua oman kiinnostuksenne mukaisesti;tulla mukaan yksin, yhdessä tai porukalla!

Jäsenenä saatte meiltä tukea uusparisuhteeseenne. Tietoa, vertaistukea ja apua omaan uusperhetilanteeseenne sekä tietoa oikeuksistanne. Lisäksi saatte 2 kertaa vuodessa ilmestyvän jäsenlehti Supliikin, ajantasaista tietoa tulevista tapahtumistamme sekä ajamistamme uusperheellisiä koskevista asioista. Jäsenenä teillä on myös mahdollisuus saada ilmainen lainopillinen kartoitus monenlaisiin uusperheitä koskeviin tilanteisiin ja 10% alennus jatkotoiminepiteistä yhteistyökumppaninamme toimivalta Pro Laki -asianajotoimistolta.

Voit liittyä jäseksi yksilöjäsenenä, pariskuntana, ammattilaisjäsenenä tai kannatusjäsenenä. Kaikki 14.-21.2.2021. liittyneet osallistuvat kirjapakettien arvontaan. Liittymällä jäseneksi ja maksamalla jäsenmaksusi tuet Suomen Uusperheiden liiton työtä uusperheiden asialla.

Somessa (facessa?) nostamme pitkin viikkoa tietoa Suomen Uusperheiden Liiton monista toiminnoista niin uusperheellisten, uusperheen jäsenten kuin uusperheitä kohtaavien ammattilaisten ja Suplia tukevien kannatusjäsenten näkökulmista.

Jäsenkamppisviikolla 14.–21.2.2021 liittyvien ja suosittelijoiden kesken arvotaan kolme kirjapakettia!

Kampanjaviikon aikana arvomme uusien liittyneiden jäsenten sekä liittymistä suositelleiden vanhojen jäsenten kesken kolme muhkeaa kirjapakettia! Jos liityt jäseneksi suosituksesta, niin kirjoita suosittelijan nimi jäseneksiliittymis-kaavakkeessa olevaan lisätietoa -kenttään ja hän pääsee mukaan arvontaan

Paketti pitää sisällään kolme kirja:

  • Kaksi kotia-Selviytymisopas vuoroasumiseen, kirj. Hannariikka Linnavuori, Minna Murtorinne-Lahtinen ja Kirsi Heikinheimo.
    Kirjauutuus on teos, jonka pitäisi olla pakollista luettavaa kaikille lapsen vuoroasumista suunnitteleville
  • Parisuhde – Uusperheen ydin, kirj. Vuokko Malinen ja Pekka Larkela.
    Klassikkokirja,joka avaa silmiä uusperheen parisuhteen merkitykseen ja siihen, kuinka ette todellakaan ole yksin asioiden kanssa.
  • Suurerhe – lastenkirja, kirj. Jussi Sutinen
    Lasten- ja koko perheen kirja, jonka kautta käsitellään uusia rooleja, sisaruutta ja sitä, miltä ihmisistä tuntuu ja miksi.

FB ei ole osallisena arvontaan. Arvonta suoritetaan viikolla ja tulokset julkaistaan Suplin FB-sivuilla. Voittajiin ollaan yhteydessä myös suoraan.

(1996 perustettu) Suomen Uusperheiden Liitto (Supli) on Suomen ainoa valtakunnallinen, uusperheellisten etuja ajava asiantuntijajärjestö.

Supli on jo 25 vuoden ajanut uusperheiden asiaa. Liitto on tehnyt työtä uusperheiden erityisyyden näkyväksi tekemiseksi niin yhteiskunnallisesti kuin verkostoitumalla muiden perhejärjestöjen kanssa, nostaen esiin uusperheitä koskevia teemoja suuren yleisön tietoisuuteen. Koulutamme lisäksi uusperheitä kohtaavia ammattilaisia, jotta he ymmärtäisivät ja osaisivat paremmin huomioida uusperheiden erityiskysymyksiä.

Jaa: