Opiskelen sisustusarkkitehtuuria ja kalustemuotoilua Muotoiluinstituutissa ja teen opinnäytetyötäni varten kyselyä uusperheiden asumisjärjestelyistä.

Kyselyn tavoitteena on saada vastauksia ja ratkaisuja siihen, kuinka uusperheissä lasten ja nuorten oman tilan tarpeeseen pystytään vastaamaan. Lisäksi kyselyllä pyritään saamaan palautetta ja kehitysehdotuksia kahteen suunnittelemaani kalusteratkaisuun, jotka olen suunnitellut helpottamaan usein uusperheissä vastaan tulevia tilanpuutteeseen ja kalusteratkaisuihin liittyviä pulmia. Kyselyssä esitetyt kuvat tuotteista ovat vielä tuotekehitysvaiheessa ja kaikki oikeudet kuviin ja tuotteisiin säilyvät opinnäytetyön tekijällä.

Kysely toteutetaan yhteistyössä Suomen Uusperheiden Liiton kanssa ja tuloksia tullaan käsittelemään anonyymisti. Kyselyn tulokset julkaistaan osana opinnäytetyötäni ja työ julkaistaan kesäkuun lopussa.

Vastaa kyselyyn tästä 31.5.2021 mennessä

Kyselyyn vastaaminen kestää noin 5 – 10 minuuttia ja kaikkien yhteystietojen jättäneiden kesken arvotaan Eva Solon termosmuki.

Kiitän jo etukäteen ajastanne ja avustanne,

Elisabeth Salin

Jaa: