Kevään 2020 korona-tilanteessa THL lisäsi uusperheet erityiskysymyksenä omaan tiedottamiseensa. Tuolloin kyse oli tilanteesta, jossa maassa vallitsi poikkeusolot ja perheiden sosiaalisten kontaktien määrää suositeltiin rajoitettavaksi. Ohjeita ei sen jälkeen ole paljon muutettu, mutta osa ohjeista on koskenut erityisesti poikkeusolojen järjestelyjä. Tarkennuksia ohjeisiin on tehty lähinnä tilanteisiin, jossa joku perheessä sairastuu.

Lapsella on oikeus pitää yhteyttä molempiin vanhempiinsa. Tätä oikeutta on vaalittava myös korona-aikana ja poikkeusoloissa. 

Ohjeita vanhemmille:

  • Toteuttakaa lapsen tapaamisoikeus ja vuoroasuminen aiemmin päätetyllä tavalla, jos se on mahdollista. 
  • Tehkää yhteisymmärryksessä tavanomaisista tapaamis- tai asumisjärjestelyistä poikkeavia tilapäisiä ratkaisuja, jos siihen on tarvetta. 
  • Pohtikaa lapsenne tilannetta yhdessä. Vanhempien yhteistyö luo lapselle turvallisuudentunnetta ja kunnioittaa hänen oikeuksiaan.
  • Toteuttakaa tapaamisjärjestelyt lapsen sekä hänen lähipiirinsä terveyttä ja turvallisuutta ajatellen. 
  • Ottakaa järjestelyissä huomioon myös se, onko lapsen kodeissa riskiryhmiin kuuluvia henkilöitä
  • Jos lapsi sairastuu, on suositeltavaa järjestää niin, että vain yksi aikuinen hoitaa sairasta lasta. Riskiryhmään kuuluva henkilö ei saisi olla lapsen ensisijainen hoitaja.
  • Jos lapsi saa koronavirustaudin, hänen on parannuttava ennen tavanomaisiin järjestelyihin palaamista. Lapsen sairastuessa paikalla oleva lapsen huoltaja on vastuussa hoidosta. 
  • Jos tartuntatautilääkäri on määrännyt lapsen tai perheenjäsenen karanteeniin tai eristykseen, tulee noudattaa saatuja virallisia ohjeita. Myös viranomaisen ohjeita karanteenia vastaavista olosuhteista tulee noudattaa lapsen tapaamis- ja asumisjärjestelyiden toteuttamisessa.
  • Hyödyntäkää puheluita ja videopuheluita yhteydenpidossa, jos kasvokkaisia tapaamisia täytyy vähentää muiden ihmisten suojelemiseksi. 
  • Ensisijaisesti tulee noudattaa aina oman koti- tai oleskelukunnan ohjeistuksia, jotka saattavat poiketa THL:n yleisohjeista.

Ajankohtaiset ohjeet kannattaa aina tarkastaa THL:n sivuilta TÄÄLTÄ

Jaa: