Hallitus on antanut erilaisia eristys- ja sulkumääräyksiä, jotka rajoittavat ihmisten tapaamista ja kokoontumista. Monia pohdituttaa, miten uusia suosituksia pitäis tulkita uusperheissä ja kuka saa päättää oikeudesta lapsen luonapitoon. Valtioneuvosto ja Marinin hallitus on linjannut selkeästi, että tapaamisoikeus on tärkeä perusoikeus ja myös peruste uudenmaan alueellisen eristyksen rikkomiseen.

Lapsella on oikeus pitää yhteyttä kaikkiin vanhempiinsa

Suomen Uusperheiden Liitossa pidetään kantavana ajatuksena,että jokaisella lapsella on oikeus tavata kaikkia vanhempiaan. Tällä hetkellä on joissakin tilanteissa perusteltua pohtia, huom! yhdessä vanhempien kesken, onko fyysiselle tapaamiselle jokin painava, perusteltu este.

THL:n laatimassa kuvaohjeessa ei eritellä uusperheitä. Kahdessa kodissa elävät lapset lasketaan eri taloudessa asuviksi sikäli kun vierailuja ei ole tehty pandemian puhkeamisen jälkeen tai tapaamiset ovat epäsäännöllisiä tai harvempia. Mikäli lapset asuvat käytännössä kahdessa kodissa, ei ulkopuolinen taho voi määritellä sitä, kuka kuuluu perheeseen. Monissa tilanteissa lapsien siirtyminen kotien välillä suojelee lapsen perhesuhteita ja vanhempien jaksamista. THL:n lääkäri on myös tänään (26.3.2020) vastauksessaan linjannut,että tapaamisoikeus on oleellinen lapsen kehityksen ja hyvinvoinnin kannalta myös erityisaikoina, kunhan perheet pystyvät tarvittaessa sopimaan yhtenevistä muun elämän rajoitteista.

Tapaamista on syytä pohtia monelta kannalta mikäli perheessänne on seuraavia tilanteita:

  • johonkin lapsen perheistä kuuluu riskiryhmäläinen, kuten yli 70-vuotias samassa taloudessa asuva tai vakavaa perussairautta sairastava henkilö
  • tapaaminen edellyttää etenkin pitkiä siirtymiä, jotka on välttämätöntä hoitaa julkisilla kulkuvälineillä
  • Mikäli lapsi tai joku perheenjäsen sairastuu. Sairasta lasta ei tule siirtää siinäkään tapauksessa, että sairaus on jotain muuta kuin epäily koronasta. Sairaana vastustuskyky on muutoinkin heikentynyt

Vaikkei tapaamista voisi toteuttaa tapaamisena, oikeus pitää yhteyttä säilyy

Monissa perheissä pohditaan ja tarvittaessa rajoitetaan lapsen yhteydenpitoa toiseen vanhempaan luonaoloviikoilla. Tämän hetkinen tilanne eroaa kuitenkin normaalitilanteesta. Lapselle ja myös vanhemmalle on tärkeää tietää,että lähipiiri voi hyvin. Mahdollisesta huolesta on hyvä keskustella lapsen kanssa ikätasoisesti.

Videopuhelu vaikka koko perheen kesken tuo vahvempaa läsnäolon tuntua ja mahdollistaa vaikka koulutehtävien tai askartelujen esittelemisen tärkeille ihmisille. Käytössä on useita maksuttomiakin sovelluksia, jotka mahdollistavat yhteydenpidon.

vanhempien yhteinen keskusteluryhmä, jossa lapsi ei ole mukana, on keino sopia ja keskustella lapsen huoltoon ja tapaamisiin liittyvistä asioista herättämättä lapsen huolta.

Vanhempien välinen kommunikaatio on nyt tärkeää -niin vaikeaa kun se välillä onkin

Yhteistyövanhemmuuden taidot nousevat tässä tilanteessa todella tärkeiksi. Ihmisen omaa lastaan kohtaan tuntema ikävä voi olla todella raastavaa. Tilanne on rasittava paitsi vanhemmuussuhteille, myös parisuhteille, ellei lapsen luonapidosta päästä yhteisymmärrykseen perheen sisällä.

Keskiössä on kuitenkin lapsen oikeus tavata vanhempaansa. Vanhempien riitelyn on todettu olevan hyvin vahingollista lapsen hyvinvoinnille ja kehitykselle. Ja kukaan meistä ei halua pahaa lapselleen.

Vetoamme kaikkiin uusperheen vanhempiin; juuri nyt on syytä panostaa yhteistyövanhemmuuteen.

Jaa: