Suuri kiitos kaikille Suplin uusperheiden palvelutarvekyselyyn vastanneille!

Suplille on tärkeää, että palvelut vastaavat uusperheiden tarpeita. Syksyllä 2019 todettiin, että uusperheiden palvelutarpeita lähdetään selvittämään kyselyllä. Tehtävään tarttui sosionomiopiskelija Lauri-Pekka Larkela Satakunnan ammattikorkeakoulusta. Hän toteutti opinnäytetyöprojektinaan kansallisen uusperheitä koskevan palvelutarvekyselyn sähköisen kyselylomakkeen avulla. Kyselyyn oli mahdollisuus vastata kenen tahansa Suomessa asuvan uusperheen aikuisen. Vastauksia kyselyyn saatiin huikeat 275! Vastausten avulla saimme tärkeää tietoa kohderyhmästämme ja minkälaista toimintaa Suplilta toivotte. Suplin tiimi hyödyntää vastauksia perustyönsä kehittämiseen. Kooste kyselyn tuloksista löytyy alta. Linkki opinnäytetyöhön.

Jaa: