Tässä kaksiosaisessa artikkelissa käsitellään vieraannuttamisoireyhtymää ja huoltokiusaamista. Ensimmäisessä osassa avataan termejä yleisemmällä tasolla, ja artikkeli toisessa osassa perehdytään ilmiöön uusperhekontekstissa. Artikkelin on kirjoittanut uusperheneuvoja Nea Pajala osana opintojaan.

Huoltokiusaaminen on vanhemmuuden mitätöintiä ja toisen vanhemman alistamista. Se on ilmiö eron jälkeisestä katkeruudesta. Usein se näyttäytyy ulkopuolisille vain asioiden ristiriitaisuutena ja kahden eronneen vanhemman välisenä taisteluna. Useissa tapauksissa kuitenkin se on toisen vanhemman pyrkimystä omien etujensa mukaisiin päämääriin, hyväksikäyttämällä lasta ja toisen vanhemman suhdetta lapseen. Se voi olla pieniä kiusoja, joustamattomuutta, välinpitämättömyyttä tai se voi olla harkittua suunnitelmallista kiusaamista. Huoltokiusaus ei ole lapsen edun mukaista. Huoltokiusaamiseen tulee puuttua nykyistä painokkaammin lapsen edun vastaisena toimintana. Huoltokiusaus on rangaistavaa.

Huoltokiusaaminen alkaa usein silloin, kun eron jälkeen aletaan suunnitella lapsen tapaamisia ja huoltosopimusta. Huoltokiusaaminen jatkuu usein myös sopimuksen teon jälkeen monilla erilaisilla tavoilla. Lapsen ja tapaajavanhemman yhteyksiä pyritään estämään tai hankaloittamaan, tapaajavanhemman kanssa ei kommunikoida lapseen liittyvistä asioista, ei välitetä tietoa lapsen päivähoidon tai koulun asioista toiselle vanhemmalle. Annetaan muiden ymmärtää, ettei toinen ole kiinnostunut. Lasta voidaan käyttää kommunikoinnin apuvälineenä. Tapaajavanhempaa mustamaalataan lapsen, sukulaisten, tuttavien ja viranomaisten silmissä. Tapaamissopimusta tulkitaan mielivaltaisesti omaksi eduksi, puhelinyhteyksiä lapsen ja tapaajavanhemman välillä hankaloitetaan, tapaamisia jopa suoranaisesti estetään. Pahimmissa tapauksissa lapsi pyritään kokonaan eristämään ja vieraannuttamaan toisesta vanhemmasta. Se voi esiintyä myös turhalla/liiallisella yhteyden pidolla lapseen, kun lapsi on tapaajavanhempansa luona, kysellään ”onko kaikki hyvin?”, kerrotaan omasta ikävästä lapseen, pyydetään lasta raportoimaan tapaajavanhemman luona vietetystä asiasta. Lapsi ohjelmoidaan soittamaan tapaajavanhemman luota, jos jotain ikävää sattuu.

PAS (Parental Alienation Syndrome) on vanhemmasta vieraannuttamisen oireyhtymä. Siinä toinen vanhemmista on valmis menemään varsin pitkälle käännyttääkseen lapsen toista vanhempaansa kohtaan. Joskus vanhempi on valmis esittämään jopa keksittyjä syytöksiä toisesta vanhemmasta, äärimmäisissä tapauksissa jopa syyttämään tätä pahoinpitelystä tai seksuaalisesta hyväksikäytöstä. PAS:ssa vieraannuttaminen on järjestelmällistä, tavoitteellista ja usein lapsi on niin aivopesty, että näkee itsekin jo asiat, kuten vieraannuttava vanhempi on ne esittänyt. Vieraannuttaja käytännössä vie osan lapsen identiteetistä estämällä ja hankaloittamalla lapsen yhteyttä toiseen vanhempaan. Lapsi saattaa olla manipuloitu uskomaan pahaa tapaavasta vanhemmasta, eikä näin ollen kykene itse ottamaan mitään kontaktia tähän. Hän saattaa itse haukkua ja jopa hyökätä omaa vanhempaansa vastaan. Lapsen vieraannuttaminen toisesta vanhemmasta on rikos lasta kohtaan.

Huoltokiusaamisessa ja vieraannuttamisessa hankalaa on se, että vaikka laissa nämä on todettu rangaistaviksi teoiksi, ei yhtenäistä sanktiokäytäntöä ole. Toisaalta, koska huoltokiusaus ja vieraannuttaminen näyttäytyvät ainakin alkuun usein ulkopuolisille eroon liittyvälle riidalle ja viranomaiset heittävät usein pallon takaisin vanhemmille, jotta nämä itse sopisivat riitansa, saa vieraannuttaja lisäaikaa oman näytelmänsä käsikirjoituksen ja toteutuksen suorittamiseen. Hänellä ei ole mitään menetettävää, koska hänen näkökulmastaan pahinta, mitä voisi tapahtua on se, että tapaajavanhempi saisi oikeuden tavata lastaan. Valitettavimmissa tapauksissa lapsi on jo kääntynyt tapaajavanhempaansa vastaan vieraannuttajan manipuloimana, ja tuttavapiirikin näkee asiat vieraannuttajan syöttämästä näkökulmasta. Tapaajavanhemmalle saattaa jäädä ainoaksi voimavarakseen rakkaus lasta kohtaan, joka sekin on raskasta, ilman vastarakkautta.

Lähteet/lisälukemista:

Lapsen vieraannuttaminen toisesta vanhemmasta erotilanteessa 2010. Duodecim. Viitattu 29.11.2016.

Tavoitteet 2015. Isät lasten asialla. Viitattu 29.11.2016 http://www.isatlastenasialla.fi/tavoitteemme/

Vanhemmasta vieraannuttamisen oireyhtymän ymmärtäminen ja sen käsittely 2015. Perheen suojelun keskusliitto – Pesue ry. Viitattu 29.11.2016.

Jaa: