Tämän päivän Supli on valtakunnallinen, uusperheiden hyvinvointia edistävä asiantuntija- ja kansalaisjärjestö, josta voimme olla perustellusti ylpeitä. Koulutamme uusperheiden kanssa toimivia ammattilaisia ja mahdollistamme uusperheille heidän tarpeistaan lähtevää vertais- ja vapaaehtoistoimintaa. Koko toiminnan ytimessä on uusperheiden hyvinvoinnin ja perhetaitojen vahvistaminen. Vahva järjestötoimijuus ja uusperheosaaminen, sekä ammattilaisten että uusperheiden parissa, nousivat kiinnostuksen kohteeksi Suplin osallistuessa kansainväliseen uusperhekonferenssiin Kööpenhaminassa. On hienoa saada innostunutta palautetta tehdystä työstämme.

Supli sai kutsun syyskuussa 2019 Kööpenhaminassa järjestettyyn kaksipäiväiseen uusperhekonferenssiin ja sen lisäksi myös yksityiseen tapaamiseen yhden maailman johtavista uusperhetutkijoista, Dr. Patricia Papernow´n kanssa.  Innostavassa tapaamisessa kävi selväksi, että Suplin uusperhe- ja uusparikeskeinen työote on ainutlaatuista. Lisäksi keskustelussa ilmeni, että Suplissa on kehitetty jotain kansainvälisestikin hyvin kiinnostavaa.

Uusperheiden kohtaamat haasteet ovat universaaleja

Varhain torstaiaamuna kokoonnuimme Kööpenhaminan Center for Familjeudvikling:in tiloihin ja tapasimme muita konferenssiin osallistuvia. Uusperheiden kanssa toimivia ammattilaisia oli tullut paikalle niin Tanskasta, Norjasta, Suomesta kuin Portugalistakin. Ilahduttavasti Suomesta paikalle oli saapunut myös yhteistyökumppanimme Barnavårds Föreningenin (BF) edustaja Pia-Lena Ilander.

Kööpenhaminan seminaariryhmä

Kahden konferenssipäivän aikana Papernow antoi osallistujille intensiivisen paketin uusperhetietoutta. Itse psykoterapeuttina pitkän uran tehneenä ja henkilökohtaisessa elämässäänkin uusperheen kokeneena, Papernown kliinisen työn asiakasesimerkit, tosielämän tilannekuvaukset ja luennointitapa teki oppimisesta mielekästä, samaistuttavaa ja ymmärrettävää. Huomasimme kansainvälisten osallistujien hakevan konferenssista juuri sitä tietoa johon Suplin oma Uusperheneuvojakoulutus™ vastaa – jopa paljon laajemmin ja syvemmin. Itse asiassa Supli kouluttaa myös vertaisohjaajia samoilla teemoilla, joka on kansainvälisestikin ainutlaatuista. Teemat ulkopuolisuuden kokemuksesta uusperheessä, lasten lojaaliussitoumuksista vanhempiinsa, vanhemmuudesta, sosiaalisen vanhemman asemasta ja perheytymisestä ovat universaaleja, vaikkakin saattavat ilmetä hieman eri tavoin omassa kulttuurisessa viitekehyksessään.

Konferenssiterveisiä Kööpenhaminasta Suomeen

Jo konferenssin ensimmäisenä päivänä Dr. Papernow nosti esiin Suplin toiminnan, Stepping-hankkeen ja siinä kehitetyn StepApp-sovelluksen, joka herätti osallistujissa suurta kiinnostusta. Sovelluksen tarkoituksena on toimia niin uusperheiden kuin uusperhevalmennusta ohjaavien ammattilaisten (valmentajien) työkaluna. Uusperheet saavat sovelluksen kautta tietoa uusperheasioista, vinkkejä perhe-elämään, vertaistukea sekä ideoita yhdessä tekemiseen ja toinen toisensa huomioimiseen uusperhearjen keskellä. Valmentajat saavat sovelluksen kautta puolestaan tietoa valmennukseen osallistuvista uusperheistä, heidän haasteistaan ja voimavaroistaan.

Hankkeessa kehitetty sovellus ei ollut ainoa ainutlaatuinen Suplin tuotos, josta saimme olla ylpeitä. Mitä pidemmälle konferenssi eteni, kävi yhä ilmeisemmäksi, että Suplin vuoden mittainen, ammattilaisille suunnattu Uusperheneuvojakoulutus™ on kattavuudeltaan aivan omaa luokkaansa. Muissa osallistuvissa maissa uusperheaiheeseen liittyvää koulutusta ei ammattilaisille ole tarjolla. Moni alan ammattilainen turvautuukin itseopiskeluun sekä kollegoilta saamaansa ammatilliseen kokemukseen.

Anni Pakarinen, Patricia Papernow ja Päivi Tikkanen

Yksityistapaamisessa pääsimme esittelemään StepApp-sovellusta ja kertomaan Suplin kattavasta toiminnasta. Vaikuttamistyöstä, koulutuksistamme ammattilaisille sekä uusperheille tarjotusta vertaisuuteen perustuvasta, monipuolisesta toiminnastamme. Dr. Papernow oli todella vaikuttunut ja heittikin nopeasti haasteen ilmaan kansainvälisestä uusperhekonferenssista, jossa aktiiviset uusperhetoimijat ja tutkijat voisivat kohdata ja kertoa oman maansa askeleista tämän universaalin tematiikan äärellä.

Patricia Papernow, 2013. ”Surviving and thriving in stepfamily relationships”

Kirjoittajat:

Tutkija, uusperheneuvoja (ja Stepping-hankkeen edellinen hankesuunnittelija) TtT Anni Pakarinen ja Suplin järjestösihteeri ja Uusperheneuvojakoulutuksen™ kurssisihteeri Päivi Tikkanen

Jaa: