17-vuotias Uusperheen nuori Hulda Leino toimii 4.3.2021 Kirsi Heikinheimon rinnalla Suomen Uusperheiden Liiton toiminnanjohtajana. Liitto juhlistaa 25-vuotista taivaltaan uusperheiden hyvinvoinnin tukemisessa. Heikinheimo toteaa, että uusperheen parisuhde rakentuu aivan erilaiselle pohjalle kuin ensiparisuhde. Hulda haastaakin uusperheeseen hyppääviä aikuisia pohtimaan, ovatko he valmiita syömään koko pullan, pelkkien rusinoiden poimimisen sijaan.

Suplin perustamisesta asti on yksi järjestön tärkeimmistä ydintehtävistä ollut tasa-arvoisen, lapsi- ja perhemyönteisen yhteiskunnan aktiivinen edistäminen. Lasten ja nuorten ääni hukkuu liian usein aikuisten päätösvallan ja monimutkaisten palvelurakenteiden alle. Onko esimerkiksi perheen sisällä tai yhteiskunnallisella tasolla uusperheen lapsella lupa kiintyä uusiin aikuisiin? Ja toisaalta onko lupa olla myös kiintymättä? Suomen Uusperheiden Liiton yhtenä tärkeänä strategisena tavoitteena onkin, että uusperheen lapsilla on oikeus määrittää itse oma perheensä. Se, ketkä siihen kuuluvat.

Miten opetamme nuoria kohtaamaan tämän päivän yhteiskunnan muutokset? Nuorille merkityksellisiin vaikuttamistyön muotoihin tutustuminen ja osallistava yhteiskehittäminen ovat tärkeitä sosiaalisen mallintamisen välineitä. Supli haluaa ottaa nuoret mukaan, aktiivisina osallisina, sanoittamaan ja kehittämään aidosti perheiden hyvinvointia huomioivaa yhteiskuntaa. Ymmärrys elämänkokonaisuudesta kasvaa olemalla itse mukana ratkaisemassa ongelmia ja tekemässä hyvää näkyväksi, jotta perässä tulevilla nuorilla olisi parempia eväitä repussaan.

Syrjäytymisen ennaltaehkäisyssä on tärkeä muistaa, että nuorten käsitykset mahdollisuuksistaan sekä oivallus omasta pystyvyydestä vaikuttavat suurelta osin elämässä valittuun toimintaan ja lopputulokseen. Jopa enemmän kuin todelliset kyvyt ja taidot.

Jaa: