Tilastokeskuksen virallinen määritelmä: ”Uusperheessä on alle 18-vuotias vain toisen puolison lapsi. Perheen kaikki lapset eivät ole puolisoiden yhteisiä.”

Tilastoidessa uusperheellä tarkoitetaan siis perhettä, jossa on vähintään yksi alaikäinen vain toisen puolison lapsi. Arkikielessä käsitettä käytetään väljemminkin liittyen perheisiin, joissa aikuisilla on ollut aikaisempia liittoja tai parisuhteita, joihin on syntynyt lapsia. On hyvä muistaa, että tilastoissa lapsi määritellään ja lasketaan kuuluvaksi vain yhteen kotitalouteen, vaikka hän tosiasiallisesti asuisikin kahdessa taloudessa. Myöskään perheitä, jossa on vain toisen vanhemman kotona asuvia, 18 vuotta täyttäneitä lapsia, ei enää tilastoida uusperheiksi.

Uusperhe, bonusperhe, uusioperhe, puoliperhe?

Nykysuosituksen mukaan uusperheessä kukaan ei ole puolikas. Uusperherooleihin liittyy kuitenkin paljon odotuksia, ristiriitoja ja vaikeitakin tunteita, joita terminologian monimuotisuus heijastaa.

Millaista on korrekti uusperheterminologia?

Suomen Uusperheiden Liitto ry ja Kielitoimisto suosittelevat käytettäväksi uusperhe-termiä vanhahtavan ja leimaavan uusioperhe-termin sijaan, jota silloin tällöin näkee vielä käytettävän.

Uusperheiden jäsenistä käytettävät nimitykset pohjaavat Kielitoimiston mukaan lähes poikkeuksetta perinteisiin ydinperheen jäsenten nimityksiin. Tuotteliain tapa muodostaa uusperhesanastoa onkin heidän mukaansa hyödyntää olemassa olevia, perinteisiä perhettä ja sen jäseniä kuvaavia sanoja ja muokata niistä uusia erilaisilla etuliitteillä tai määritteillä. Tästä hyvänä esimerkkinä on sana uusperhe. Uusperheen vartalona on sana perhe, jonka alussa on uusi-sanasta muodostunut etuliite uus-.

Uusperheeseen kuuluu ei-biologisia perheenjäseniä, joihin viitataan usein puoli-loppuisilla nimityksillä, (äitipuoli ja isäpuoli). Koska puoli-loppuiset uusperheen jäsenten nimitykset ovat usein värittyneet merkitykseltään kielteisesti, niiden rinnalla ovat Kielitoimiston mukaan alkaneet yleistyä puoli-alkuiset yhdyssanat: puoliäiti, puoliveli. Uusperheen äiti- ja isäpuolista puhuttaessa voidaan myös käyttää termiä sosiaalinen vanhempi.

Jaa: