Jo viidettä kertaa järjestettävä Uusperheiden viikko sukeltaa uusparisuhteen tukemiseen ja seksuaalisuuden teemoihin lapsiperhearjessa. Suomen Uusperheiden Liitto ry (Supli) viettää kansainvälistä Uusperheiden päivää 16.9., ja tämän vuoden teemana on parisuhde ja etenkin seksuaalisuus uusparisuhteessa. Uusperheiden viikon aikana Supli järjestää lukuisia maksuttomia uusperheiden hyvinvointia edistäviä tapahtumia verkossa, kuten uusperhe- ja seksuaaliterapian asiantuntijoiden Sekaisin Sinusta- webinaarin uuspareille.

Uusparit arvioivat tavallisesti parisuhteensa ja seksuaalisuuden hyvinvoinnin melko korkeaksi. Haasteeksi voi kuitenkin muodostua yhteisen parisuhdeajan puute etenkin, jos perheessä on hyvin eri ikäisiä lapsia, vauvasta teini-ikäisiin nuoriin. Uusperheen lasten ja nuorten hyvinvointi vaikuttaa tutkimusten mukaan myös uusparisuhteen hyvinvointiin – ja toisinpäin. Toisaalta, jos uusparisuhde on kunnossa ja vanhemmuuden roolit perheessä selkeät, myös lasten ja nuorten on helpompi asettua uusperheeseen.

Seksuaalisuuden alueella uusperheiden parisuhteita voivat haastaa iän myötä muuttuneet tai muuten erilaiset seksuaaliset tarpeet, aiemmat huonot kokemukset tai traumat. Miten huolehtia uusperheessä esimerkiksi parisuhteen yhteisestä eroottisesta ajasta, kun perhe-elämän velvollisuudet vievät väistämättä oman aikansa ja vaativat keskittymistä?

Uusperhe voi tutkimusten mukaan ajautua kriisiin noin kolmen vuoden kohdalla uusperheen perustamisesta. Uusperheissä erilaiset ristiriidat rooleissa ja tarpeissa voivat aiheuttaa perheenjäsenille jännitteitä, kertoo Suomen Uusperheiden Liiton toiminnanjohtaja Kirsi Heikinheimo.  

”Tavoitteenamme on antaa asiakkaille konkreettisia keinoja ja toivoa haastavistakin tilanteista selviämiseen. Uusperheessä parisuhteen tukeminen on ensiarvoisen tärkeää, sillä uusparien eroriski on 5–10 % suurempi kuin ensipareilla. Liian usein puhutaan vain vanhempien eron vaikutuksista lasten hyvinvointiin. Parisuhteen pahoinvointi ja sen vaikutukset lapsiin alkavat kuitenkin jo paljon ennen käytännön eroa. Vaikeuksia kohdanneiden parien tulisi saada tukea tilanteeseensa mahdollisimman varhain. Parisuhdetta tukevat palvelut ovat ensiarvoisen oleellisia perheen hyvinvoinnin kannalta. Toiminnassamme on kymmeniä vapaaehtoisia uuspareja, joilla on merkittävä rooli ennaltaehkäisevässä työssämme kehittäessämme uusperheille tarjottavia palveluita.”, Heikinheimo kertoo

Suomen Uusperheiden Liitto on koko uusperheen hyvinvointia tukevana kansainvälisestikin ainutlaatuinen järjestö. Suplin tehtävänä on tuoda helpotusta uusperheen arkeen ja vahvistaa kaikkien perheenjäsenten hyvinvointia. Suplin ajama #uusperhevanhemmuus tarkoittaa tasapuolista vanhemmuutta ja lapsen oikeutta vanhempiin kaikissa perheissä.

”Me Suplissa haluamme tarjota palveluita perheille monenlaisiin tilanteisiin ja vastata nykyajan perhe-elämästä nouseviin tarpeisiin. Stean tuki on mahdollistanut meille erilaisten livenä ja verkossa tapahtuvien ryhmämuotoisen tuen järjestämisen tavalla, jossa asiakkaiden osallisuus on vahvistunut ja työntekijöiden osaaminen lisääntynyt”, Heikinheimo lisää.

Uusperheiden viikolla julkaistaan Suplin somekanavissa päivittäin teemavideoita, artikkeleita ja blogistekstejä, tarjotaan lukuisia maksuttomia verkkovertaistapaamisia, puhelinneuvontapalveluja sekä webinaareja verkossa.

Suomen Uusperheiden Liiton työn ja asiantuntijuuden pohjana toimii tutkimusnäyttö, asiantuntijoiden kokemustieto ja kohderyhmän (uusperheiden aikuiset, lapset, nuoret ja perheiden parissa työskentelevät ammattilaiset) näkemykset.

Toiminnan etuna on, että erilaisiin tapahtumiin osallistuvat perheet saavat ohjausta sekä sote-alan ammattilaisilta että vertaistukea muilta samassa tilanteessa olevilta perheiltä. Tavoitteena on ohjata koko perhettä tekemään asioita yhdessä ja harjoittelemaan esimerkiksi kommunikaatio-, vuorovaikutus- ja tunnetaitoja, joita uusperheessä tutkimus- ja kokemustiedon mukaan tarvitaan arkea helpottamaan.

Jaa: