Hei Äiti! Onko sinusta tehty lastensuojeluilmoitus lapsesi isän toimesta ja koet ilmoituksen olleen aiheeton? Onko mielestäsi ilmoituksen taustalla ollut ajatus huoltokiusaamisesta ja tarkoituksena asettaa vanhemmuutesi huonoon valoon? Osallistu pro-gradu-tutkimukseen ja kirjoita vapaamuotoisesti tarinasi. Kirjoituksia kerätään anonyymisti webropol-lomakkeella.

Janette Vesterinen, sosiaalityön maisterivaiheen opiskelija Turun yliopistosta tutkii pro gradu -tutkielmassaan äitien kokemuksia ja ajatuksia siitä, miten toisen vanhemman kiusaamismielessä tehty lastensuojeluilmoitus on vaikuttanut äitien tunteisiin ja ajatuksiin vanhemmuudesta ja miten huoltokiusaaminen on vaikuttanut äitien arkeen.

On erittäin tärkeää, että myös lapsen vanhempien tuen tarve huomioidaan mahdollisen huoltoriidan ja huoltokiusaamiskokemuksen yhteydessä. Tutkimus on rajattu äitien kokemuksiin, koska heidän kokemuksiinsa perustuvaa huoltokiusaamista ei ole juurikaan tutkittu tähän mennessä. Kirjoita siis omasta kokemuksestasi ja erostasi vapaamuotoisesti. Toivon kuitenkin, että käsittelisit kirjoituksessasi seuraavia kysymyksiä:

  • Miten toisen vanhemman tekemä aiheeton lastensuojeluilmoitus on vaikuttanut vanhemmuuteesi ja millaisia tunteita se on sinussa herättänyt?
  • Mikä on oma kokemuksesi siitä, minkä vuoksi toinen vanhempi on tehnyt lastensuojeluilmoituksen?
  • Miten koet tulleesi kuulluksi sosiaalityöntekijän toimesta lastensuojeluilmoituksen selvittämistilanteessa?

Tutkielmaan osallistuneiden anonymiteetin suojaamiseksi kertomuksissa mahdollisesti esiintyvät ihmisten tai paikkojen nimet muutetaan. Tutkielmassa ei paljasteta tutkimukseen osallistuneiden henkilöiden tarkkoja ikiä, tai muita sellaisia tietoja, joista henkilö voitaisiin tunnistaa. Tutkielmassa käytetään suoria lainauksia kirjoituksista, mutta ne pyritään valitsemaan niin, että anonymiteetti säilyy. Mikäli tutkija saa tarpeeksi kirjoituksia, tutkielma toteutetaan ja se valmistuu vuoden 2022 aikana ja julkaistaan Turun yliopiston opinnäytetyö arkistossa. Tutkimus on luettavissa vapaasti internetissä. 

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Ethän kirjoita omia tai muiden henkilötietoja. Kirjoittamalla tarinasi, suostut antamaan tutkijalle luvan käyttää kirjoitustasi osana tutkimusaineistoa. Kirjoituksen pääset tekemään anonyymisti Webropol alustalle, josta se siirretään ja tallennetaan tutkimuksen ajaksi Turun yliopiston tietoturvalliseen järjestelmään. Kirjoituksesi on ainoastaan tutkijan käytössä. Huomaathan, että lähetettyäsi kirjoituksesi Webropolin kautta, ei siihen voi jälkikäteen palata tai poistaa. Kirjoituksesi on ainoastaan tutkijan käytössä. Tutkimuksen valmistuttua vastaanotettu materiaali tuhotaan. 

Kirjotuspyyntö on voimassa 15.7.2021 asti.

Tästä linkistä pääset kirjoittamaan tarinasi:  https://link.webropolsurveys.com/S/4850970D80B02E93

Mikäli haluat lähettää kirjoituksesi tutkijan sähköpostiosoitteeseen, niin ota yhteyttä tutkijaan. Otathan huomioon, että täten sähköpostiosoitteesi jää tutkijan tietoon tutkimuksen ajaksi. Sähköpostitse tulleet kirjoitukset poistetaan tutkijan sähköpostista ja siirretään tutkimuksen valmistumisen ajaksi Turun yliopiston tietoturvalliseen järjestelmään.

Tutkijan sähköpostiosoite: [email protected]

Pro gradu -tutkielmani ohjaava opettaja Turun yliopistosta on sosiaalityön professori Katja Forssen:  [email protected]

Kiitos avustasi! Jokaisen tarina on arvokas.

Janette Vesterinen,
Sosiaalityön opiskelija
Sosiaalitieteiden laitos
Turun yliopisto

Jaa: