Olemme Suomen Uusperheiden Liitossa jo vuodesta 1996 kehittäneet ja tuottaneet palveluja uusperheille ja uusperheitä työssään kohtaaville ammattilaisille. Ammattilaisille suunnattu Uusperheneuvojakoulutus™ käynnistyy elokuussa 20. kertaa. Uusperheneuvojiksi on koulutettu kaiken kaikkiaan jo yli 300 oman alansa ammattilaista.

Uusperheneuvojakoulutuksen™ tavoitteena on lisätä sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan työntekijöiden valmiuksia kohdata työssään uusperheitä sekä syventää ymmärrystä erilaisista perhemalleista ja uusperheiden erityiskysymyksistä. Koulutus tarjoaa uusimman tutkimustiedon lisäksi konkreettisen työkalupakin perheiden kanssa työskentelyyn. Perheterapeutti ja uusperheneuvoja Anne Huolmanin kirjoituksessa Mitä on Uusperheneuvonta? kerrotaan lisää siitä, minkälaista työ on. Pääset lukemaan Annen kirjoituksen tästä.

Uusperheneuvojakoulutuksen opetus koostuu teorialuennoista, toiminnallisista menetelmistä sekä mm. psykodraama- ja sosiodraamatyöskentelystä. Prosessikoulutuksessa on mahdollisuus vahvistaa omaa itsetuntemustaan sekä tunne- ja vuorovaikutustaitojaan. Pääkouluttajina toimivat psykoterapeutti, pari- ja perheterapeutti Kirsi Heikinheimo ja KT, psykodraamaohjaaja Eeva Riutamaa. Koulutusjaksojen teemat ovat:

  1. Minä ammattilaisena to-pe, 18.-19.8.2022
  2. Vanhemmuus to-pe, 22.-23.9.2022 (etänä)
  3. Uusperhe perheenä to-pe, 27.-28.10.2022
  4. Up-neuvojan työkalupakki to-pe, 24.-25.11.2022 (etänä)
  5. Parisuhde uusperheessä to-pe, 15.-16.12.2022
  6. Psykodraamajakso ke-pe, 18.-20.1.2023
  7. Erityiskysymykset uusperheessä to-pe 16.-17.2.2023 (etänä)
  8. Perheiden moninaisuus to-pe, 16.-17.3.2023 (etänä)
  9. Menneisyys to-pe, 20.-21.4.2023 (etänä)
  10. Päätösjakso ke-pe, 24.-26.5.2023

Kysyimme viideltä koulutuksen suorittaneelta, miten heidän mielestään koulutuksen tavoitteet toteutuivat ja mitä mieltä he ovat oppimastaan.

Uusperheneuvoja ja perhe- ja lähisuhdetyön koordinaattori Leena Uhtakari haki koulutuksesta lisää ammatillista osaamista uusperheellisyyden, perheiden moninaisuuden ja jaetun vanhemmuuden teemoihin liittyen. Leenan kutsuman ”huippuvuoden” aikana ammatillista osaamista tuli edellä mainittujen teemojen lisäksi käytännön vinkkeinä ja toimintatapoina ja hän onkin päässyt työyhteisössään kehittämään kurssitoimintaa oppimansa pohjalta. Leena koki, että koulutuksen prosessimainen rakenne mahdollisti kurssilaisten kasvun uusperheneuvojiksi.

Uusperheneuvoja ja suunnittelija Tanja Del Angel kertoi yllättyneensä miten monipuolinen ja antoisa koulutus oli. Hän koki valmiutensa kohdata ja työskennellä uusperheiden ja monimuotoisten perheiden kanssa lisääntyneen. Lisäksi hän koki voineensa pysähtyä omien arvojensa ja asenteidensa äärelle sekä työstää omaa ammatillista identiteettiään. Kaiken kaikkiaan Tanja kertoi saaneensa lisää työvälineitä ja osaamista perheiden kanssa työskentelyyn ja perheiden kohtaamiseen.

Uusperheneuvoja ja johtava perhetyöntekijä Sini Eräpurolle merkityksellisin asia koulutuksessa oli aikaisemman elämän ihmissuhteiden merkityksellisyys ja sitä oppia hän käyttää edelleen omassa työssään. Kiintymys- ja perhesuhteet ennen nykyistä perhetilannetta ja niiden vaikutus nykyiseen elämäntilanteeseen ovat aiheita, joista Sini oli koulutuksessa oppinut paljon, ja joista hän oli saanut paljon välineitä nykyiseen työhönsä.

Uusperheneuvoja, työnohjaaja, yksilö- ja pariterapeutti Petteri Salonen koki, että kerrankin hän pääsi raikkaalla tavalla syväluotaamaan omia yllykkeitä ja pidäkkeitä, joita hän pitää erityisen tärkeänä ihmistyöntekijän työssään. Tästä voit lukea Petterin kertomana lisää siitä, millaista uusperheneuvojaksi opiskelu on.

Uusperheneuvoja ja yrittäjä Kimmo Hollmen muisteli koulutusta aikamoisena matkana, jonka aikana osallistujista kasvoi tiivis ystäväporukka, joka pitää edelleen yhteyttä toisiinsa ja tarjoaa toisilleen ammatillista tukea, verkostoa ja osaamista. Kimmon mieleen jäi matkanteko ns. kahdella jalalla, jolla viitataan koulutuksen eri osiin, ammatilliseen ja henkilökohtaiseen. Kahdella jalalla kulkiessaan hän oli oppinut paljon itsestään ja siitä, millainen hän on henkilönä, ystävänä, auttajana ja parisuhteen osapuolena.

Kuulostaa monipuoliselta ja merkitykselliseltä koulutukselta, vai mitä? Jos lukemasi herätti kiinnostuksesi ja tunnet sisälläsi asuvan tulevan uusperheneuvojan, lue lisää tästä ja hae mukaan, vielä ehtii.

Jaa: