Voimaa uusperheen arkeen- kurssit

Kaipaatteko tukea uusperheesi arjen pyörittämiseen ja sen herättämiin tunteisiin? Vanhemmuus, isä- ja äitipuolena oleminen, lasten ja nuorten sopeutuminen, romanttinen rakkaus vs. arjen haasteet, rahahuolet, huoltajuuskiistat, Me-henki, uusparisuhde, jne,jne. Uusperheen rakennetta voi ravistella moni parisuhteen tai koko perheen ulkopuolelta nouseva haaste. Suplin vertaisryhmissä rakennetaan perustuksia perheytymiselle ja kuullaan miten muissa perheissä on ratkaistu eteen tulevat haasteet.

Uusperhe rakentuu kahden aikuisen rakkauteen. Uusperheen ulkopuolelta tulevat tekijät voivat vaikuttaa yllättävän paljon uusperheen hyvinvointiin. Alun ”fantasiavaiheen” jälkeen perheenjäsenet hakevat paikkaansa uudessa perheessä, eikä ympäristökään aina tiedä miten suhtautua uusperheeseen. Ulkopuolisuuden tunne voi vaivata ja äiti– ja isäpuolena olemisen tehtävät tulee ratkaista. Monet uusperheen haasteet ovat kuitenkin rakenteellisia ja ratkaistavissa. Vertaisryhmän tarkoituksena ei ole antaa valmiita vastauksia uusperheiden kaikkiin kysymyksiin, mutta useimmat kohtaamistasi haasteista ovat muille uuspareille tuttuja. Voitte saada vinkkejä, uusia näkökulmia ja uutta puhtia perheytymiseen Suplin viikonlopuista.
Viikonlopun ryhmänohjaajina toimivat ryhmänohjaamiseen koulutetut, itsekin uusperheessä elävä pariskunta. Paikkoja ryhmään on rajoitetusti (viikonloppuun otetaan mukaan seitsemän paria ilmoittautumisjärjestyksessä). Ryhmä on tarkoitettu kaikille uusperheiden pareille, jotka haluavat eväitä parisuhteen ja uusperheen iloihin ja suruihin. Viikonloppuun voi osallistua myös muilta paikkakunnilta tulevat. Ryhmä noudattelee vertaisryhmien periaatteita sisällöltään ja keskusteltavat asiat ovat ehdottoman luottamuksellisia. Vertaisryhmässä voi yhdessä pohtia uusperheiden selviytymiskeinoja ja kuulla miten muut ovat kohdanneet ja käsitelleet uusperhe-elämän käänteitä. Usein jo pelkästään puhuminen ja sen tajuaminen, ettei näissäkään kysymyksissään ole yksin, on jo auttanut pariskuntia.

Voimaa Uusperheen arkeen– kurssi tarjoaa uuspareille paljon tietoa ja vertaiskokemusta uusperheyden vaiheista, perhekuvasta ja perheytymisestä, vanhemmuudesta, lapsista ja nuorista, taloudesta, sekä näkökulmia menneisyyteen, juhlien järjestämiseen ja seksuaalisuuteen.

Kursseja järjestetään viikonloppu-muotoisina ja 8-9 kertaa kokoontuvina ryhminä.

Teemakursseja- ja viikonloppuja järjesteään mm teemoilla Erityislapsi uusperheessä ja Leskiperheestä uusperheeksi.


Parisuhdekeskus Kataja ry:n kehittämällä ”Rikasta minua” -kurssilla keskitytään rikastamaan ja vahvistamaan parisuhdetta.

Uusperheen parisuhde on toimivan perheen edellytys. Kurssi tarjoaa mahdollisuuden parisuhteen läheisyyden lisääntymiseen ja keskusteluyhteyden kehittämiseen.
Parisuhdeviikonlopun aikana tavoitteena on herätellä ajatuksia ja oivalluksia parisuhteen mahdollisuuksista ja kulmakivistä uusperheen monimuotoisessa ihmissuhdeverkostossa. Kurssilla yhdistyy ohjaajien omiin uusperhekokemuksiin pohjaava tietotaito vuosien työhön uusperheellisten parissa. Viikonlopun aikana keskitytään nimenomaan uusparisuhteen voimavaroihin, mahdollisuuksiin ja seksuaalisuuteen sekä jaetaan kokemuksia sen verran kuin on itselle sopivaa. Kurssin tavoitteena on uusparisuhteen vahvistaminen luottamuksellisessa ryhmässä.
Menetelminä käytämme luentoja ja toiminnallisia menetelmiä.
Asioista keskustellaan aina luottamuksellisesti!

Kurssille osallistuu 4-8 paria ja viikonlopun ohjaajina toimivat itsekin uusperheelliset, Suomen Uusperheiden Liitto ry:n ja Parisuhdekeskus Kataja ry:n kouluttama vertaispariskunta. Ohjelma koostuu ohjaajien alustusten lisäksi oman kumppanin kanssa tehtävistä kahdenkeskeisistä harjoituksista, pienryhmäkeskusteluista sekä koko ryhmän yhteisestä toiminnasta. Kurssi ei sovi akuutissa kriisissä oleville.

Jaa: