Leena Killströmin opinnäyteyö uusperheen perintösuunnittelusta on julkaistu.

Opinnäytetyön tarkoitus on toimia perintösuunnittelun oppaana Suomen Uusperheiden Liiton jäsenille. Tarkoituksena oli tutkia, mitkä ovat uusperheen tyypillisimpiä ongelmia perinnön jakautumisessa ja miten ongelmat ovat vältettävissä perintösuunnittelun avulla. Opinnäytetyön toimeksiantaja on Suomen Uusperheiden Liitto ry.

Perintökaari ja avioliittolaki ovat monelta osin vanhanaikaisia, eivätkä vastaa tämän päivän tarvetta perheiden monimuotoistumisen takia. Perintöoikeus on avioliittosidonnaista, eikä huomioi avoliittoja millään tavoin. Perintösuunnittelu on uusperheessä erityisen tärkeää, sillä lakimääräinen perimysjärjestys voi johtaa ei-toivottuihin tilanteisiin. Perintösuunnittelussa tulisi huomioida perinnönjättäjän, puolison sekä perillisten tahto ja tarpeet. Näiden perusteella laaditaan asianmukainen perintösuunnitelma. Tutkimuksen mukaan voidaan todeta, että lakimääräiseen perimysjärjestykseen voidaan vaikuttaa monin eri keinoin. Perinteisin perintösuunnittelun väline on testamentti.

Tutkimustulosten perusteella havaittiin, että uusperheellisten perintösuunniteluun ei kuitenkaan ole kiinnitetty riittävästi huomiota.

Tutustu opinnäyteytöhön.

Jaa: