Perintö

perimisoikeudesta on Suomessa säädetty lailla. Laki määrittelee kuolinpesän osituksen, rintaperillisten osuuden ja esim testamentin lainvoimaisuuden. Monelle uusperheelliselle perimysjärjestyksessä saattaa kuitenkin tulla yllätyksenä,että myös ex-puoliso saattaa olla oikeutettu perintöön yhteisten lasten kautta.

Supli suosittelee aina tarkistamaan tapauskohtaisesti perimyksen ja avioeroihin liittyvien osituksien lainvoimaisuuden. Näissä kysymyksissä saatte parhaiten apua lakiasiantoimistoilta.


Open post

Uusperheen perinnönjako

Suplin lakiasiantuntija Hanna Söderlund valoittaa uusperheiden monimutkaisia perintökuvioita Oletko tullut pohtineeksi, kuinka perinnönjako menisi teidän uusperheessänne? Tämän kirjoituksen tarkoituksena ei ole antaa yksiselitteistä vastausta, vaan herättää lukijat pohtimaan asiaa. Uusperhe tuo mukanaan omat haasteensa perinnönjaossa ja kaavamainen perintökaaren noudattaminen saattaa joskus johtaa ei-toivottuihin lopputuloksiin. Tämän vuoksi juuri uusperheessä testamentin tekeminen on erityisen tärkeää.  Pyrin valottamaan […]

Jatka lukemistaMore Tag
Open post

Uusperheen perintösuunnittelu -vaihtoehdot lakimääräiselle perimysjärjestykselle

Leena Killströmin opinnäyteyö uusperheen perintösuunnittelusta on julkaistu. Opinnäytetyön tarkoitus on toimia perintösuunnittelun oppaana Suomen Uusperheiden Liiton jäsenille. Tarkoituksena oli tutkia, mitkä ovat uusperheen tyypillisimpiä ongelmia perinnön jakautumisessa ja miten ongelmat ovat vältettävissä perintösuunnittelun avulla. Opinnäytetyön toimeksiantaja on Suomen Uusperheiden Liitto ry. Perintökaari ja avioliittolaki ovat monelta osin vanhanaikaisia, eivätkä vastaa tämän päivän tarvetta perheiden monimuotoistumisen takia. Perintöoikeus on […]

Jatka lukemistaMore Tag

Testamentti uusperheessä

Omaisuuden siirroista seuraavalle sukupolvelle Perintö- ja lahjaverotuksen näkökulmasta päästään sitä edullisempiin lopputuloksiin, mitä pidemmän ajan kuluessa omaisuus siirtyy sukupolvelta toiselle. Tällä tarkoitetaan sitä, että omaisuutta siirretään vähitellen lahjoina lapsille tai lapsenlapsille niin, että lahjojen väliä on vähintäänkin kolme vuotta, jottei niiden arvoa lasketa verotuksessa yhteen. Voidaan myös määrätä, ettei lahjaa ole katsottava rintaperillisen ennakkoperinnöksi. Lapsille […]

Jatka lukemistaMore Tag

Säilyykö asuntoni, jos aviopuolisoni kuolee tai eroamme?

Aviopuolisoni kuolee. Hänellä on lapsia, jotka ovat joko yhteisiämme tai hänen omiaan. Miten käy kotini? Entä jos liittomme olikin avoliitto? Eroamme ja riitelemme kodistamme. Kenellä on oikeus asumiseen? Kun avioliitto hajoaa, ositetaan omaisuus puolisoiden kesken eli yhteisen omaisuuden säästö jaetaan puoliksi kummallekin ellei avioehtosopimuksesta tai ulkopuolisten testamentti- ja lahjakirjamääräyksistä muuta johdu. Kummankin puolison omaisuus selvitetään, […]

Jatka lukemistaMore Tag
Scroll to top